Forskrift om stopp i fisket etter vassild for fartøy med vassildtråltillatelse i 2010

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-230-2010 Forskrift om stopp i fisket etter vassild for fartøy med vassildtråltillatelse i 2010 Gyldig fra: 15. 11. 2010 Bergen, 18. 11. 2010 Fiskeridirektoratet har den 15. november 2010 med hjemmel i forskrift om regulering av fisket etter vassild i Norges økonomisk sone i 2010 § 9 fastsatt følgende forskrift: § 1 Stopp i fisket Fisket etter vassild for fartøy med vassildtråltillatelse stoppes med virkning fra 15. november 2010 kl 20.00. Siste frist for levering av fangst er 16. november 2010 kl 24.00. § 2 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen gitt i denne forskrift straffes etter lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 3 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks. IB/EW Kategoriene Nord for 62 pelagisk Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om stopp i fisket etter vassild for fartøy med vassildtråltillatelse i 2010

Forskrift om stopp i fisket etter makrell i EU-sonen

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-223-2010 Forskrift om stopp i fisket etter makrell i EU-sonen Gyldig fra: 18. 10. 2010 Bergen, 08. 11. 2010 Fiskeridirektoratet har 18. oktober 2010 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2009 om regulering av fisket etter makrell i 2010 § 25 første ledd, fastsatt følgende forskrift: § 1 Stopp i fisket Fiske etter makrell i EU-sonen stoppes med virkning fra 18. oktober 2010 kl 24:00. Siste frist for innmelding av fangst er 19. oktober 2010 kl 02:00. § 2 Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 60, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. § 3 Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks. TM/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Nord for 62 pelagisk Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseForskrift om stopp i fisket etter makrell i EU-sonen

Bilag 6 – begrænsninger i fiskedage i Kattegat

  • Post category:Nyheder

Bilag 6 - Forbud imod at forbruge mere end 20 dage pr. kalendermåned med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm (TR2) i Kattegat (3AS). Forbuddet er gældende for fartøjer på 10 m og derover. Forbud imod at forbruge mere end 20 dage pr. kalendermåned med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm (TR2) i Kattegat (3AS). Forbuddet er gældende for fartøjer på 10 m og derover. I medfør af § 174 i bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009 er det med virkning fra fredag den 1. oktober 2010 og indtil videre i Kattegat forbudt med et fartøj at forbruge mere end 20 dage pr. kalendermåned med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm. De 20 dage opgøres som enhver sammenhængende periode på 24 timer, eller en del heraf, hvor et fartøj har været til stede i Kattegat med bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm. Det hidtidige forbud mod fiskeri i weekenden i Kattegat for bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm gælder ikke længere. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 1. oktober 2010

Fortsæt med at læseBilag 6 – begrænsninger i fiskedage i Kattegat