Vestkysthavnene vil udnytte deres fælles styrke til at være med til at sætte dagsorden

  • Post category:Havne

De fem havne på Vestkysten – havnene i Skagen, Hirtshals, Hanstholm, Thyborøn og Hvide Sande – vil i større grad søge at påvirke de rammebetingelser som de store fiskerihavne skal drives under. Især er det væsentligt for havnene, at de får mulighed for at udnytte de potentialer de har i forhold til at deltage konstruktivt i udviklingen af den danske fiskerisektor.

Fortsæt med at læseVestkysthavnene vil udnytte deres fælles styrke til at være med til at sætte dagsorden

Makrelforhandlinger

Der arbejdes fortsat målrettet mod at sikre en afslutning af den nordatlantiske makrelstrid. I sidste uge var EU embedsmænd rejst til møde i Reykjavik, for at drøfte situationen med den Islandske regering. Den 10. september havde EU embedsmænd, lignende drøftelser med Færøerne.

Fortsæt med at læseMakrelforhandlinger

Endr:forskrift om fartøykvoter og fordeling av områdekvoten i EU-sonen i fisket etter makrell i 2010

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-206-2010 Forskrift om endring av forskrift om fartøykvoter og fordeling av områdekvoten i EU-sonen i fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-141-2010 Gyldig fra: 24. 09. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 24. 09. 2010 Fiskeridirektoratet har 23. september 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12 og 16, og forskrift av 22. desember 2009 nr. 1744 om regulering av fisket etter makrell i 2010 §§ 2, femte ledd, 6, 7 og 24, samt lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12 og 20, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift: I I Fiskeridirektoratets forskrift om fartøykvoter og fordeling av områdekvoten i EU-sonen i fisket etter makrell i 2010 gjøres følgende endring: § 4 første ledd (endret) skal lyde: Norske fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell kan maksimalt fiske 51 % av fartøyets samlede kvote i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa. Fisket i EU-sonen vil bli stoppet når områdekvotene er beregnet oppfisket. II Forskriften trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om fartøykvoter og fordeling av områdekvoten i EU-sonen i fisket etter makrell i 2010 Fiskeridirektoratet har 21. juni 2010 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11, 12 og 16, og forskrift av 22. desember 2009 nr. 1744 om regulering av fisket etter makrell i 2010 §§ 2, femte ledd, 6, 7 og 24, samt lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12 og 20, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift: § 1 Fartøy med makrelltråltillatelse Ved beregning av fartøykvoter for fartøy med makrelltråltillatelse, jf forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-21, skal faktoren 0,64 anvendes. § 2 Konsesjonspliktige ringnotfartøy Ved beregning av fartøykvoter for konsesjonspliktige ringnotfartøy, jf forskrift om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, skal faktoren 2,87 anvendes. § 3 Ringnotfartøy mellom 21,35 og 28 meter Ved beregning av fartøykvoter for ringnotfartøy mellom 21,35 og 28 meter største lengde, jf forskrift av om deltakelse i kystfartøygruppens fiske for 2010 (deltakelsesforskriften) § 17, skal faktoren 2,67 anvendes. § 4 Fordeling av områdekvoten i EU-sonen Norske fartøy med adgang til å delta i fisket etter makrell kan maksimalt fiske 51 % av fartøyets samlede kvote i EU-sonen i ICES statistikkområde IVa. Fisket i EU-sonen vil bli stoppet når områdekvotene er beregnet oppfisket. § 5 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2010. TM/EW Kategoriene Andre lands soner og internasjonalt farvann Nord for 62 pelagisk Sør for 62 pelagisk

Fortsæt med at læseEndr:forskrift om fartøykvoter og fordeling av områdekvoten i EU-sonen i fisket etter makrell i 2010

Giv din mening til kende.

  • Post category:Politik

Europa-Kommisionen er i gang med at evaluere kommunikationen på Maritime Anliggender og Fiskeri-området. I den forbindelse ønsker EU-Kommisionen at høre din mening. ”Er vores information klar, pålideligt og relevant. Bruger vi de rigtige kommunikationskanaler.” Sådan lyder opfordringsteksten til spørgeundersøgelsen, som EU opfordrer brugerne til at udfylde.

Fortsæt med at læseGiv din mening til kende.

Kommissionen foreslår fiskerimuligheder for Østersøen for 2011

  • Post category:Politik

Kommissionen har fremlagt sit forslag om fiskerimuligheder for fiskebestandene i Østersøen for 2011. På grundlag af videnskabelige anbefalinger foreslår Kommissionen, at fiskerimulighederne for østersøtorsken øges, men at der indføres kraftige reduktioner for pelagiske bestande (sild og brisling). Forslaget om fiskerimuligheder forventes drøftet på fiskerirådsmødet i oktober.

Fortsæt med at læseKommissionen foreslår fiskerimuligheder for Østersøen for 2011

EU: En-dags seminar om fiskebestandenes tilstand i de europæiske farvande.

  • Post category:Politik

EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri, Maria Damanaki er vært for et seminar, der afholdes i Bruxelles d. 14.september 2010. På seminaret vil der blive en åben diskussion om de nyeste videnskabelige forskningsresultater og en drøftelse af, hvordan det kan implementeres ind i de kommende års fiskeri forvaltning.

Fortsæt med at læseEU: En-dags seminar om fiskebestandenes tilstand i de europæiske farvande.