Fiskeproducenter efterlyser bedre vækstbetingelser

Det er Danmarks fiskeriforening der på deres hjemmeside skriver at de fiskeproducerende erhverv i Danmark nu er gået sammen om at udarbejde en rapport , ”Dansk fiskeri og akvakultur, nye rammer og ny vækst”. Som er ment som et indspark til Regeringens Vækstplan for Fødevarer, der blev lanceret tidligere på året.

Fortsæt med at læse

Miskreditering af rejefiskeriet i Skagerrak

Dønningerne efter den svenske WWF rødlistning af nordhavsrejer i foråret, hvor den negative anbefaling blev begrundet med, at svenske rejebåde smider små rejer overbord, for at High Grade fangsten. Sammen med en forklaring om, at bestanden af nordhavsrejerne både var usikker og overfisket, har nu fået en dansk reaktion.

Fortsæt med at læse

Administrativ nedlæggelse af Kystfiskerudvalget

I et svar til Rene Christensen (DF og medlem af Fødevareudvalget), hvor Fødevareministeren kommenterer henvendelsen af 20. juni 2014, fra Kystfiskerudvalget vedr. bortfald af konsulentassistance til Kystfiskerudvalget, stækker Fødevareminister Dan Jørgensen i princippet det Kystfiskerudvalg, som blev etableret i 2004 under den daværende regering.

Fortsæt med at læse

Skal to bogstaver udløse gyldent håndtryk

Diskussionen kører i øjeblikket i fiskeri kredse, hvor sammenlægningen af to foreninger har sat spørgsmåls tegn ved, om formandens og direktørens overflyttelse til den nye forening, Danmarks Fiskeriforening PO skal udløse gyldne håndtryk i hundredetusinde kroners klassen.

Fortsæt med at læse