Bilag 6

Bilag 6 meddelelse om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2011 til 2012 for visse kvoter . Overførsel af årsmængde fra 2011 til 2012

Fortsæt med at læseBilag 6

Bilag 6 – Mulighed for bytte mellem rødspætter i Skagerrak og Nordsøen – og Nordsøtunge med mørksej

  • Post category:Nyheder

Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med rødspætte i Skagerrak og mulighed for bytte af årsmængder af tunge i Nordsøen med mørksej. Der er mellem Nederlandene og Danmark indgået aftale om et muligt kvotebytte, der vil kunne gennemføres, såfremt danske fiskere stiller de nødvendige mængder af rødspætte i Nordsøen til rådighed. Byttet indebærer, at Danmark afgiver op til 1190 tons rødspætte i Nordsøen i bytte for op til 1190 tons torsk i Nordsøen fra Nederlandene. Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 1:1 ønsker at bytte rødspætte i Nordsøen til rødspætte i Skagerrak, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest fredag den 4. februar 2011 kl. 12.00. Såfremt mængden af rødspætte i Nordsøen, der stilles til rådighed for bytte overstiger den mængde, der er aftalt med Nederlandene, stiller Fiskeridirektoratet byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte. Der er mellem Frankrig og Danmark indgået aftale om et muligt kvotebytte, der vil kunne gennemføres, såfremt danske fartøjer stiller de nødvendige mængder af tunge i Nordsøen til rådighed. Byttet indebærer, at Danmark afgiver op til 230 tons tunge i Nordsøen i bytte for op til 1380 tons mørksej i alle farvande fra Frankrig. Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 1:6 ønsker at bytte tunge i Nordsøen til mørksej i alle farvande, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest fredag den 4. februar 2011 kl. 12.00. Såfremt mængden af tunge i Nordsøen, der stilles til rådighed for bytte overstiger den mængde, der er aftalt med Frankrig, stiller Fiskeridirektoratet byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 2. februar 2011

Fortsæt med at læseBilag 6 – Mulighed for bytte mellem rødspætter i Skagerrak og Nordsøen – og Nordsøtunge med mørksej