Vedbæk Havns Fritidsfiskerlaug udsætter 6000 små ål i Øresund

  • Post category:Nyheder

Ålen har været i kraftig tilbagegang og betegnes i dag som en truet fiskeart, ikke blot i Danmark, men i hele verden. Alligevel er der lyspunkter forude, for undersøgelser viser, at verdens bestanden af ål nu er i svag fremdrift, alene i Nordsøen tæller ålene mere end tre gange så mange nu, som for blot få år siden.

Fortsæt med at læseVedbæk Havns Fritidsfiskerlaug udsætter 6000 små ål i Øresund

Dansk Åleekspedition 2014 er retur efter togtet til Sargassohavet

Danmarks største havforskningsskib Dana returneret til Hirtshals efter mere end to måneders togt, hvor man på Dansk Åleekspedition 2014 har undersøgt ålens gydeområde i Sargassohavets sydlige og østlige områder i fem uger og efterfølgende fulgt ålelarvernes rute tilbage mod Danmark.

Fortsæt med at læseDansk Åleekspedition 2014 er retur efter togtet til Sargassohavet