DTU giver ålen hormonbehandling og kunstig befrugtning

  • Post category:Nyheder

DTU har opnået støtte fra Højteknologifonden til et samarbejde mellem forskning og industri om udvikling af teknologi, der kan få ål til at yngle i fangenskab. Det vil sikre os ål på bordet også i fremtiden og gøre det muligt at udnytte det betydelige marked for ål på verdensplan. Højteknologifonden støtter projektet med 15 mio. kr.

Fortsæt med at læseDTU giver ålen hormonbehandling og kunstig befrugtning

Fiskeriudvalget under EU-Parlamentet opfordre til stramninger af ålefiskeriet

  • Post category:Nyheder

Fiskeriudvalget under Europa Parlamentet blev i sidste uge enige om at opfordre EU-Kommissionen til at medlemslandene oftere gennemgår virkningen af deres handleplaner for ål og at EU-kommissionen kommer med et helt nyt forslag til hvorledes den europæiske ål sikres overlevelse fremover.

Fortsæt med at læseFiskeriudvalget under EU-Parlamentet opfordre til stramninger af ålefiskeriet

Ålefiskere kan vende problem til gevinst

  • Post category:Nyheder

Et stort problem kan vise sig at blive til en stor gevinst. To ålefiskere fra Guldborgsundområdet er nemlig i gang med at undersøge, om deres store bifangst af den invasive fiskeart sortmundet kutling kan blive til en god forretning. Det sker i samarbejde med konsulentfirmaet GEMBA i et projekt, der er støttet med 1,5 mio. kr. fra NaturErhvervstyrelsen.

Fortsæt med at læseÅlefiskere kan vende problem til gevinst