Svensk forskerskib bygges ved værftet Nauta i Polen

Svensk forskerskib bygges ved værftet Nauta i Polen

Det er et topmoderne og yderst funktionelt forskningsfartøj med høj komfort ombord, R/V »Skagerak« (Research Vessel), som Universitet i Göteborg har bestilt ved det polske værft, Nauta Shiprepair Yard S.A.

Ordren skal erstatte det svenske universitetets mere end 45 år gamle fartøj »Skagerak«, der nu sendes på pension. Universitet i Göteborg bestilte nybygningen i november måned 2013 og den første stålplade til nybygningen blev skåret allerede året efter i september måned.

»Skagerak« bliver 49 meter langt og 11 meter bredt. Det får et deplacement på ca. 800 tons. Fartøjet får 5 besætningsmedlemmer og plads til 20 studerende og forskere. Det forventes leveret i starten af 2017.

Midt i december måned sidste år, flyttede man det tonstunge fartøj og søsatte det under stor mediebevågenhed i Gdansk, og arbejdet med de sidste detaljer blev straks påbegyndt, så leveringen ikke blev forsinket.

»Skagerak« vil på agterdækket have et fornuftigt og stort arbejdsområde med plads til tunge forskningsgrejer og containere med specialudrustning til forskningen. I styrbords side findes traverskran med wirehejs til håndtering af de mere uhåndterbare forskningsgrejer og instrumenter. »Skagerak« råder desuden over en ROV (fjernstyret undervandskøretøj) til de store dybder, hvor dykkere ikke kan komme ned. Til fartøjet er der specielle redskaber og instrumenter til afdækning og udredning af de videnskabelige målinger, som indhentes via de special fremstillede flaskepakker samt opsamler net, der både indsamler prøver fra havbunden, men også indsamler prøver fra de forskellige vandlag.

Udover dette har »Skagerak« alt i instrumenter og metrologisk måleudstyr til blandt andet at holde sig ajour med atmosfæriske målinger samt målinger fra meget sofistikerede og avancerede ekkolod, der tilbagerapporterer data med højopløste billeder, som giver værdifuld dokumentation og viden om bundforholdene og beskaffenheden af samme. Udstyr som giver Universitetet i Göteborg uvurderlig vinden og informationer om ændringer i klimaet, der påvirker havstrømme og pH-værdier, som igen påvirker livet i havet, samt andre værdifulde målinger der tværfagligt kan bruges på Universitetet.

Det traditionsrige og over 90 år gamle Nauta Shiprepair Yard S.A. i Gdansk,  har forrygende travlt for tiden, hvor der ligger 12 skibe under opførelse ved værftet, heraf to som skal leveres fuldt udrustet og apteret fra værftet. Det polske skibsværft har specialiseret sig i at bygge moderne fiskefartøjer, forskningsenheder og offshore fartøjer. Alene i de seneste tre år har Nauta Skibsværft yderligere udbygget og styrket sin position på det europæiske marked for bygning af disse fartøjstyper. En position som er sikret, da man for år tilbage overtog det tidligere Gdynia Værfts dokfaciliteter samt ved hjælp af overholdelse af stramme tidsplaner samt fagligt dygtigt udført arbejde af meget høj kvalitet.