Stærkere fiskebestande på rådsmødet


Fødevareministeren deltager i et travlt rådsmøde i Luxembourg den 11.-12. juni. Ministrene skal vedtage forvaltningsplaner for ål og torsk i Østersøen

Når EU’s landbrugs- og fiskeriministre mødes i Luxembourg den 11.-12. juni skal de enes

om en reform af frugt- og grøntsektoren, der skal gøre de europæiske producenter mere konkurrencedygtige og markedsorienterede.

I Østersøen har torsken det heller ikke for godt, og derfor skar ministrene ned på årets torskekvoter i både den østlige og vestlige Østersø på decemberrådsmødet. Kvoterne skal dog sættes endnu lavere, såfremt det på rådsmødet ikke lykkes ministrene at nå til enighed om en fler-årig plan for bæredygtigt torskefiskeri i Østersøen.

”Jeg er overbevist om, at vi nok skal enes om en plan for, hvordan vi får en stærkere torskebestand, og hvilken våben vi skal bruge i kampen mod illegale landinger af sorte torsk. I marts holdt jeg jo møde med både mine ministerkollegaer og fiskerikommissær Joe Borg, hvor vi alle underskrev Københavner-erklæringen om at styrke fiskerikontrollen i Østersøen,” siger fødevareminister Hans. Chr. Schmidt.

Ministrene skal desuden drøfte en meddelelse fra Kommissionen om mindre udsmid af fisk, krydsoverensstemmelse samt på dansk foranledning: Tobisfiskeriet 2007.

FiskerForum – 8. juni 2007