Royal Greenland investerer 1,5 mia i fiskeflåden og nye forarbejdningsanlæg
Det er Royal Greenland der har udstedt obligationer til en værdig af USD 220 mio. (ca. 1,5 mia kroner) på det amerikanske U.S. private placement markede (USPP), da det grønlandske og statsejede selskab har planer om at bygge nye trawlere og investerer i nye forarbejdningsanlæg til hvidfiskproduktionen hjemme i Grønland og skaldyrs-produktion i Canada.

Royal Greenland investerer 1,5 mia i fiskeflåden og nye forarbejdningsanlæg

Det er Royal Greenland der har udstedt obligationer til en værdig af USD 220 mio. (ca. 1,5 mia kroner) på det amerikanske U.S. private placement markede (USPP), da det grønlandske og statsejede selskab har planer om at bygge nye trawlere og investerer i nye forarbejdningsanlæg til hvidfiskproduktionen hjemme i Grønland og skaldyrs-produktion i Canada.

 

Royal Greenland skal allerede i år have erstattet to trawlere i deres flåde, skriver Undercurrent News videre. Det er Sisimiut og Qaqqatsiaq der erstattes med to nybygninger, der skal leveres henholdsvis i maj måned og november måned 2019 fra et spansk værft. Der er i samme ombæring også planer om at erstatte rejer-trawleren Nataarnaq med et nyere skib, som efter den foreløbige plan skal leveres i 2021.

 

Den grønlandske virksomhed har ligeledes investeret 10 mio kroner i en flytning af en hummervirksomhed i den canadiske provins Newfoundland og Labrador. Udover dette har de startet en krabbeforarbejdning op i en fabrik i Quebec Canada, og de er ligeledes på vej mod nye torske- og hellefisk-filleteringsaktiviteter i Grønland samt en flytning af en dansk reje-produktion fra Danmark til Tyskland.

 

Lånet på det amerikanske USPP marked, skal dække trawlerinvesteringerne og andre strategiske initiativer i Royal Greenland samt forfaldne lån.

 

Udstedelsen af obligationer på det private USPP marked, var en kæmpe succes med stor interesse fra mange professionelle investorer. En investeringslyst der har styrket Royal Greenlands finansielle grundlag og dermed virksomhedens potentiale for yderligere strategisk vækst.

 

Det amerikanske USPP-markedet har været selskabets model for finansiering i omkring ni år. Men det er den hidtil største.

 

De to Royal Greenland trawlere, der pt er under opførelse på det spanske værft Astilleros de Murueta i Bilbao, Spanien, bygges med fremtiden for øje. Den samlede værdi af de to trawlere er DKK 700 mio. ($ 105 mio.).

 

Skibene kommer i fremtiden til at sejle længere og kommer ud på større afstande for at fange fisk og rejer. En konsekvens af, at arterne bevæger sig længere mod nord, efterhånden som havene bliver varmere og varmere. Hvilket betyder, at Royal Greenlands fartøjer skal sejle hurtigere, for at spare transporttid og de skal sejle mere økonomisk af hensyn til brændstofforbruget samt i det hele taget være mere effektive i fiskeriet og have endnu større samt højere lastkapacitet. Der er også introduceret automatisk palletering om bord, så de nye skibe kan losses på bare en enkelt dag, i stedet for de nuværende tre til fire dage som tidligere.