Positive meldinger for vejrmeldinger via inmarsat c.


FiskerForum har efter lanceringen af vejrmeldinger via Inmarsat C fået mange positive tilbagemeldinger fra fiskerne, og der er allerede nu fiskere der har tilmeldt sig ordningen med at få daglige vejrmeldinger fra FiskerForum.

Siden DMI i december måned, indskrænkede farvandsudsigterne for dele af Nordsøen, har der gentagne gange, både i TV og aviser, lydt beklagelser fra erhvervs aktive fiskere.

For en uge siden udsendte Fiskerforum.dk nyheden om, at man har indgået aftale med Norges Meteorologiske Institut, således at man fremover har mulighed for at udsende Nordsø vejrmeldinger via INMC-Service. Vel at mærke vejrmeldinger for hele Nordsøen inkl. sydlige Utsira, Tampen, Viking, Orkney/Shetland, Fladen, Dogger og Humber, som er de områder, DMI`s vejrtjeneste ikke længere dækker.

FiskerForum har nu som forsøg udsendt vejrmelding via Inmarsat C i en uge, og fået mange positive tilbagemeldinger, hvis ordningen skal være permanent forudsætter det et vist antal tilmeldinger, og det vil koste 250,- kroner om måneden at modtage vejrmeldingerne.

Klimaminister Connie Hedegaard har holdt møde med Videnskabsminister Helge Sander omkring de manglende vejrmeldinger fra DMI, Connie Hedegaard udtaler at hun lyttede til kritikken, men der er stadig ikke sikkerhed for, at vejrmeldingerne bliver genoptaget. Der har også været forslag fra folketingspolitiker Per Ørum Jørgensen, der anbefalet en brugerbetaling fra fiskerne til DMI for at levere den service.

FiskerForum og fiskerne afventer nu en afklaring, og FiskerForum er klar, alle aftaler er på plads, og hvis ikke DMI starter udsendelsen af vejrmeldingerne vil fiskerne blive kontaktet igen for at få tilmeldinger nok.