Nybygning S144 Themis

Nybygning S144 Themis

Nybygning til industrifiskeriet og de pelagiske arter

I midten af januar måned i år, var der festdag hos den svenske fiskerfamilie Ryberg. Her navngav man familieselskabets nybygning, den 63 meter lange pelagisk båd »Themis«, ved Karstensens Skibsværft i Skagen. Ryberg fik ved denne lejlighed tilført Themis Fiskeri A/S et helt nyt, højeffektivt og yderst produktivt fiskefartøj i portefølgen. Themis har i skrivende stund lavet sine 3 første fisketure som bragte 3 fyldte laster brisling fra Østersøen på under 4 uger.

Selvom familien Ryberg er svensk er selskabet Themis Fiskeri A/S pæredansk og registreret i Danmark med et fiskeri, der foregår fra Skagen under havnekendingsnummer S 144 »Themis«.

Den svenske fiskerifamilien trækker da også tråde, helt tilbage til en dansk forbindelse i det forrige århundrede, hvor en dansk købmand fra Helsigør flyttede til den svenske skærgårdsø Rörö, der ligger Nordvest for Göteborg. Købmandsdatteren Mariana Grönbeck blev dengang gift med Andreas Ryberg, og herfra stammer Rybergsslægten på Rörö. Så de danske aner trækker sig flere hundrede år op til vor tidsregning.

Fiskeblod i årene og et forretningsgén fra købmanden
Den dansk / svenske forbindelse blev i 2011 sluttet, da »Themis« blev dansk og Themis Fiskeri A/S blev registreret i Danmark. Trods den danske forretningsadresse, bor og lever familien Ryberg dog fortsat på denne skønne svenske ø Rörö i den svenske skærgård, hvor totredjedele af øen er udlagt som naturreservat. Igennem de sidste mere end ethundrede år har familien Ryberg samarbejdet med danske virksomheder, så adresseskiftet for virksomheden var nærmest et naturligt næste skridt i udviklingen af det store fiskeriselskab.

Om fiskeriet har fiskeskipper Björn Ryberg udtalt, »vores tidligere fartøj kom ikke i mål med at fiske hele kvoten af sperling sidste år. Men med det nye fartøj, er vi rigget til at fiske med dobbelttrawl og sammen med de øvrige forbedringer og optimeringer ombord, skulle vi gerne komme i mål med at få udnyttet kvoterne betydeligt bedre i år.

»Themis« skal i følge Björn Ryberg hovedsageligt fiske efter industri- og proteinfisk som, brisling, tobis og sperling, samt nogle mindre kvoter af sild og makrel. Håbet er, at rederiet nu med et større fartøj og en betydeligt mere effektivt fiskeri, skulle have chancen for at fange endnu flere fisk, når de er tilgængelige. »Det vil give os yderligere tid til at fiske sperling og forhåbentligt med endnu større fangster til følge,« forklarer Björn Ryberg overfor Kystmagasinet.no

Ryberg oplyser videre, at det i år bliver vigtigere end sidste år, at lykkedes med at nå kvotemålet for sperling. For Ryberg regner ikke med, at industrifiskeriet efter den lille tobis, bliver tilsvarende godt som sidste år, hvor kvoten lød på 450.000 tons. Dette betyder blot, at man i år skal fylde op med andre arter. Derfor er det utroligt vigtigt, at kvotemålet for den lille sperling nås, trods det faktum at den er noget vanskeligere at fange.

Nordisk Mester i brislingefiskeriet
»Themis« er kendt som Nordens største på brisling. Hvilket blev bekræftet sidst år, da den gamle »Themis« nåede 9.837 tons brisling. Imponerende fangsttal, hvor specielt brislinge fangsterne har skilt sig ud, som værende, hvis ikke dén største, så én af de største på brisling ikke kun i Norden, men i hele Europa.

Topmoderne og supereffektivt fartøj
Det gamle fartøj fra 1986 bygget på Marstal Stålskibsværft A/S, er nu solgt og har fået navnet L 106 »Monsun«. Nye »Themis« bliver en drøm at sejle, med alle mulige tænkelige faciliteter og ekstravagant komfort ombord samt dertil det nyeste og mest moderne elektronik på broen med skalérbar kæmpedisplays som absolut toppen af det hele.

Dertil skal lægges, at udover teknologiske landvindinger ombord, har man fra rederiets side også lagt vægt på, at skibet skal være miljøvenligt bygget med et væsentligt reduceret brændstofforbrug med kraftigt reduceret udledninger på 30 procent af Nox og Sox gasser.

Ligeledes er der blevet plads til at genindvinde overskudsvarmen til opvarmning af hele skibet. Strømbesparende Ledlys findes overalt samt elektriske winches der bruger 70 procent mindre strøm og trawl, som er energioptimeret med wirene byttet ud med det noget lettere og stærkere Dyneema fiber. Et grønt skib der udlukkende fisker bæredygtige bestande og som på området sikkerhed, komfort og energioptimering må siges at være i eliten af dansk fiskeri.

Valget af netop Karstensens Skibsværft som leverandør af nye Themis var ikke svært, vi end ikke overvejede andre værfter forklarer Anders Ryberg til FiskerForum, vi har fulgt med i de mange seneste nybygninger fra værftet, og vi var enige om at det var her det skulle være. Og vi blev ikke skuffede over dette valg, ved indgåelse af kontrakten fik vi et leveringstidspunkt, og en økonomiplan, og alt holdt som forudsat. Samarbejdet under hele projektet har været super, og vores nye fartøj er nøjagtig som vi ønskede det slutter Anders Ryberg.

»Themis« er 63 meter i længden og 12,80 meter i bredden og har plads til en besætning på 6 mand. Så selvom skibet er dansk med svenske ejere, så forklarer skipper ombord Björn Ryberg overfor Kystmagasinet, at det istedet burde være internationalt, da besætningen består af en svensk skipper, men har også både danske, svenske, litauiske og færøske besætningsmedlemmer. Mere internationalt kan det næsten ikke blive.

Faglig kompetancer opgraderes løbende for besætningen.
For Björn Ryberg er besætningen yderst vigtig og altafgørende forklarer han. Vi har et homogent mandskab med den rette indstilling, hvilket er alfa og omega for et fornuftigt driftsresultat. Dette samt behagelige og komfortable forhold for alle ombord, er også vigtig en detalje og faktor for bedre trivsel og en god stemning ombord. Alt sammenlagt giver det de optimale rammer og forhold til et godt bundlinjeresultat, med et driftigt og veldrevet fartøj som »Themis«.

FiskerForum ønsker Rederi, besætning og skib tillykke med et »god vind fremover«.