Nybygning – M31HØ Gollenes af Fosnavåg, Herøy

Nybygning – M31HØ Gollenes af Fosnavåg, Herøy

Lørdag 24 september 2011 blev M-31-HØ ”Gollenes” døbt i Skagen. Fartøjet er bestilt af Rederiet Gollenes AS hos Karstensens Skibsværft A/S som en 62,60 m Pelagisk Trawler – værftets byggenummer 415. Bag rederiet står Asbjørn Ose og Frode Kva.

Skroget er bygget i stål med to gennemgående dæk, hoveddæk og shelterdæk samt bak- og bådedæk. Dækshus på bådedæk, styrehus, skorsten samt for- og agtermast er bygget i aluminium. Skroget bygges på rundspant, med spejl og udfaldende bov med markant bulb under vandlinie.

Under hoveddækket er skroget inddelt i følgende vandtætte rum: Forepeak, bovpropeller-/sonarrum, højtanke for brændolie, RSW-last sektion med centralt RSW-pumpe-/manifold rum, maskinrum med hovedmotor koblet til reduktionsgear med propeller i dyse, samt agterpeak med tanke.

På hoveddæk er indrettet: Forepeak, elektronikrum, rum for losseanlæg og slurry-ice anlæg, RSW-last trunk sektion, med centergang med RSW-kølemaskineri, apteringssektion SB, hydraulikrum og casing BB samt maskinkontrolrum. Helt agter stores rum med styremaskine.

Indretning på hoveddæk med 6 kamre, alle med eget bad/toilet, trimrum, vaskeri samt gang og trappe. På shelterdæk er der indrettet: Under hvalbak: Stores i forepeak, generator-rum og i agterkant fabriksdæk med modtagerbinge. Agten for hvalbak fiskemodtagsdæk, med dækshus med afsilingskasse og sortermaskine samt luger til de 8 RSW-tanke.
Agten for midtskibs fuld bredde overbygning. Overbygning er indrettet med: Olietøjsrum, omklædningsrum med kaffebar, dagrum, messe, kabys med proviantrum samt gange og trapper. I agterste / BB del af overbygning er der indrettet dækstores.

Agten for overbygning trawldæk med 2 nettromler SB hhv BB. På spejl BB er der indbygget 2 stk hydrauliske hækporte samt 2 x 3 stk hydrauliske styrestænger. Foran hækporte nedbyggede recesser for trawl-lod(-vægte), recesser dækkes af vandrette skydeluger.
På bakdæk er der ankerwinch i hus under formast samt fortøjningsudrustning. Agten for dette rulledæmpertank og bakdæk. På bådedæk, agten for midtskibs: Dækshus i center, indrettet med skipper-, styrmands- og hospitals kamre samt gang og trapper. Rum for apterings ventilation og rum for CO2-anlæg placeres også i dækshus. BB skorsten og casing med ventilationsindtag.
Agter bådedæk i fuld bredde og løbebroer frem til dækshus SB hhv BB. Styrehus er placeret på dækshus, og har 360° sigt. Skorsten med dæk for MOB-båd BB /agten for styrehus. Trawlgalge med ophæng for 2 trawlblokke helt agter. Alt som vist på generalarrangement