Nybygning L654 Pia Glanz

Nybygning L654 Pia Glanz

Fiskeriet er en langsigtet investering når der nybygges

Det er nødvendigt i dansk fiskeri, at kigge længere end langt når nye fartøjer planlægges og bygges. Med økonomiske betragtninger, samt skarpe og gode rådgivere, tænkes der i budgetter og indtjening, som gerne skulle ende ud i en positiv forrentning af en given investering. Forhold som kræver en klippefast tro på fremtiden og en tidshorisont der ikke er for kort.

Det er ikke kun i naturen der sker ændringer, med fiskearter der specielt stedsensitive, tilpasser sig klimaforandringerne ved at søge længere mod nord. Så sker ændringerne også på værfternes tegnestuer, hvor ændringerne udenfor, forplanter sig indenfor, og frembringer endnu større fartøjer med endnu større lastrum, med en nødvendig alsidighed og mere fleksible fangstmetoder, så de modsvarer de nye tider, der kræver flere dage på havet, med større afstande til fiskepladserne.

Sådanne forhold og betragtninger har holdet bag nybygningen »Pia Glanz«, også stået overfor. Med skipper John Christensen i spidsen har han med partsrederne Brian Kjærgaard jensen samt Jannich Christensen, valgt en tro på fremtiden for fiskeriet og tilpasset sig de nye tider, med en nybygget kombineret trawler og flyshooter. Topmoderne og bekvemt indrettet med alt tænkelig elektronik og en udrustning der hurtigt lader sig omstille. Den vestjyske konsumtrawler behersker begge typer fiskeri efter både rundfisk og fladfisk. Omstillingsparat og fleksibel er nøgleordene for fiskerne bag nybygningen »Pia Glanz«.

Det sikre valg
»Pia Glanz« L 654 er tegnet og designet af Ove Kristensen fra Vestværftet i Hvide Sande. Et gedigent bygget skrog fra Nauta Hull Shipyard i Gdansk (Gdynia Polen), som efterfølgende er apteret, udstyret og udrustet i Hvide Sande. Et smukt skib med Vestværftets karakteristiske linjer og lidt fremskudte styrhus, der giver plads og råderum på arbejdsdækket. Et valg der sikre de nyeste principper indenfor optimering af drift og brændstoføkonomi samt en fangstbehandling, skånsomt håndteret går fra rensning og sorteringen ned i lasten. Med et helt klart fokus på det sikkerhedsmæssige ombord og en god komfort for besætningen. Ting som er afgørende for en moderne arbejdsplads på havet.

»Udviklingen er synlig,« fortæller John Christensen til FiskerForum.dk, »fra jeg startede for 39 år siden med garn og nogle få hundrede kasser i lasten, til i dag at flyshoote med plads til 2400 kasser i lasten. En udvikling der er nødvendig, hvis økonomien skal hænge sammen og vi fortsat kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Vi er 10 mand beskæftiget omkring »Pia Glanz« og har 6 mand ombord ved hvert skifte, så tingene har udviklet sig meget siden slutningen af 1980´erne.«

Efter dåben fredag den 27. september, har »Pia Glanz« overstået første prøvefiskeri og de sidste papirer er godkendt, så nu ligger den nye vestjyske trawler og flyshooter fra Thorsminde, nu ca. 250 sømil Nordvest af Jylland, ud for den norske vestkyst, hvor en synligt glad John Christensen, nu endelig kan få dækket under fode igen. »Fiskeriet ved den norske vestkyst, vil være koncentreret omkring rundfisk og specielt kulmule i første omgang,« forklarer den vestjyske skipper overfor FiskerForum.dk. »Vi har gode kvoter også på sej, som vi gerne selv skulle fiske nu her,« fortæller fiskeskipperen videre, der ikke selv har planer om at forlade fiskeriet foreløbigt og som nu følger både Brian og Jannich, til de en dag skal overtage fartøjet og kvoterne, som planlagt i det løbende generationsskifte.

FiskerForum.dk ønsker skib og besætning god vind og lykke til fremover i fiskeriet.