Nybygning HG62 Beinur snurper/trawler på 78 m

Nybygning HG62 Beinur snurper/trawler på 78 m

Fredag 22 Juli 2016 blev ”Beinur” afleveret fra Karstensens Skibsværft A/S til partrederiet Beinur. Nye ”Beinur” er en 78,00 m kombineret snurper / trawler. Kontrakten blev indgået 27 Maj 2014, og skroget ankom til Skagen i Januar 2016.

Partrederiet Beinur har sin start i Partrederiet Expo, hvori Virgar Tindskard trådte ind i 1975. Samme rederi drev navnkundige Expo i mange år. Dette skib blev for øvrigt bygget som Vestminningur II i 1967, også med Virgar Tindskard ombord. Tindskard familien blev ene-ejere af rederiet i 1998, og købte første Beinur i 2001, og næste Beinur i 2006. Dette fartøj blev købt som Christina S, og er netop solgt videre til et svensk rederi.

I dag ledes rederiet af Fridalv Tindskard, sammen med broderen Runi, søsteren Elin samt Gunnar Nolsø. Virgar Tindskard er dog fortsat partner i rederiet. Fridalv Tindskard og Gunnar Nolsø vil fortsætte som skippere på det nye fartøj.

Rederiet driver med kombineret trawl- og notfiskeri, hvor trawlfiskeriet primært foregår efter industri-arter såsom tobis, sperling, brisling og blåhvilling samt konsum-sild. Makrel fiskeriet drives med primært med not. Det nye fartøj skal drives efter samme principper.

Rederi og værft takker hinanden for et særdeles godt og konstruktivt samarbejde under hele byggeperioden !