Norge og Grønland har indgået aftale om kvoterne for 2014

Norge og Grønland har indgået aftale om kvoterne for 2014

Den Norske Fiskeriminister Elisabeth Aspaker glæder sig over den netop indgåede aftale med Grønland om kvoterne for 2014.

Kvoterne for de fleste arter videreføres på samme niveau som for i år, mens fiskeriet af rødfisk i grønlandsk farvand reduceres og kvoterne for torsk øges. Ligeledes er Norge og Grønland enige om at videreføre og udvide samarbejdet omkring forskning.

Torsk uforandret mens kuller kvoten reduceres
For Grønlands vedkommende er torskekvoten for Barentshavet uforandret med 3500 tons og kuller reduceres til 950 tons i stedet. Sejkvoten sættes til 700 tons og i tillæg kan Grønland fiske op til 260 tons af andre arter.

Hellefisk og helleflynder
Kvoten for hellefisk ved Vest-Grønland, er for Norge ligeledes uforandret med 900 tons og ved Øst-Grønland er kvoten også her videreført med 275 tons, samt en kvote for helleflynder på 160 tons. Derimod er torskekvoten øget til 1200 tons og kvoten for bundlevende rødfisk bliver igen uforandret med 400 tons i forhold til i år. Kvoten for den pelagiske rødfisk reduceres til 750 tons og i tillæg kan norske fartøjer fiske indtil 150 tons bifangst af andre arter.

Elektronisk fangstrapportering for begge lande
Parterne er enige om at iværksætte elektronisk fangst- og aktivitets-rapportering i begge fiskerizoner, allerede fra 1. januar 2015.

Deltagelse i forskningsprojekt
Norge og Grønland planlægger samarbejde om et nyt forskningsprojekt vedrørende klimaændringerne påvirkning på udbredelsen af forskellige fiskearter i grønlandsk farvande. Ligeledes fortsætter forskningssamarbejdet for hellefisk, torsk og rødfisk. I tillæg til dette, lægges der op til at Grønland skal deltage i forskningsprojektet om makrellen.

I følge det grønlandske Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug, mangler der nu kun den endelige godkendelse herfra.