Limfjorden: Høring om åbning og regulering af vinterens østersfiske

Der lægges op til der må fiskes 1300 tons med start fra d. 9. november.

Fiskeridirektoratet har følgende forslag til åbning og regulering af fiskeriet efter østers på Limfjorden:

Fiskeriet åbnes med virkning fra den 9. november 2009. Det ønskes, at der i sæsonen 2009/2010 fiskes i alt 1.300 tons østers fra Limfjorden. Af denne mængde afsættes der i alt 800 tons østers til fiskeriet i efteråret 2009, og 500 tons østers til fiskeriet i foråret 2010. Af de 800 tons østers, der er afsat til fiskeriet i efteråret 2009, afsættes der i alt 32 tons østers til fiskeri med Mindre Aktive Østersfartøjer (MØF fartøjer).

Til fiskeri med Mindre Aktive Østersfartøjer (MØF fartøjer), foreslås en rationsmængde pr. 14. dag startende med lige uger på i alt 500 kg.

På fartøjer, der er indplaceret som Mindre Aktive Østersfartøjer (MØF fartøjer), må der ikke på noget tidspunkt forefindes skraberedskaber ombord.

Til fartøjer med FTA-andele af østers på Limfjorden, foreslås en rationsmængde pr. 14. dag startende med lige uger på i alt 2.400 kg. pr. hele andel.

Forslaget er udarbejdet efter møde med Danmarks Fiskeriforening, Centralforeningen for Limfjorden og Foreningen Limfjordsøsters. Der er høringsfrist frem til 2. november.