Grønlandsk fiskeriselskab får nybygning fra spansk værft
Ice Trawl Greenland bygger ny rejetrawler »Nataarnaq«

Grønlandsk fiskeriselskab får nybygning fra spansk værft

Ved tegning og design af  nye Nataarnaq, har man taget afsæt i Royal Greenlands nyeste trawlere, »Sisimiut« og »Avataq«.

Rejetrawleren bliver  82,30 meter lang og 18 meter bredde og får plads ombord til  30 besætningsmedlemer, fordelt med 28 enkelt kahytter og en enkelt dobbeltkahyt. Lastrummet bliver ialt på 2.950 m3 og er fordelt over to etager.

Fartøjet skal udelukkende fiske rejer, som den gamle Nataarnaq,  der nu erstattes. Fiskeriet vil hovedsageligt forgå i grønlandsk farvand, men der vil fortsat være lidt fiskeriaktivitet ved Svalbard også.

Som noget nyt, bliver de færdige rejeprodukter  palleteret ombord, således skibet hurtigt kan lande fangsten og dermed tømmes noget hurtigere.