EU-Kommissionen har offentliggjort forslaget til kvoter for Østersøfiskeriet i 2010

Torskekvoten på vej op – I slutningen af oktober måned ved Østersø fiskerne, hvad de må fange i 2010.

Sildekvoten i den vestlige Østersø får et hak nedad på 21% – men langt vigtigere er det faktum, at torsken har det så godt, at biologerne nu anbefaler kvotestigninger. For den østlige dels vedkommende 15% og for den vestlige del 9%.

Det er EU-Kommissionen der har fremlagt forslagene, der baserer sig på biologisk rådgivning. Udover tilbagegang for sildefiskeriet anbefaler biologerne også reduktion i fiskeriet efter brisling og laks.

I store træk synes der på Bornholm at være tilfredshed med det fremlagte forslag. Sildefiskeriet tæller i dag ikke meget i det samlede regnskab, og det afspejler sig i formanden for Bornholms og Christiansøs fiskeriforening, Thomas Thomsen´s udtalelse til P4 Bornholm: ”Det er rart at se, at den virkelighed vi ser ude på havet, nu spejler sig i kvoterne”.

Han mener dog, at man sagtens kunne have hævet kvoten (torsk, red.) endnu mere i den østlige del af Østersøen.

Med hensyn til den forventede nedgang i sildekvoterne udtaler Thomas Thomsen: ” I første omgang får det ikke den store betydning her på Bornholm”.

Kvotefastlæggelsen sker i slutningen af oktober måned.