DTU chefkonsulent kommer med overraskende udmelding i DR program
DR's P1 Orientering kom ind på fiskens vandring mod nord og hvilken betydning det i givet fald vil have på fiskeriet i og omkring Nordsøen.

DTU chefkonsulent kommer med overraskende udmelding i DR program

I Danmarks Radio P1 orientering’s udsendelse havde man dennegang bevæget sig ud på havet, nærmere bestemt Nordsøen, hvor vigtige fiskearter som torsk og sild samt rødspætter i de seneste 15 år har flyttet sig længere mod Nordvest.

I udsendelsen havde man inviteret fisker Tamme Bolt Thyborøn i studiet og DTU Cheffiskerikonsulent Jørgen Dalskov.

Emnet i udsendelsen var fiskens vandring mod nord og hvilken betydning det i givet fald vil have på fiskeriet i og omkring Nordsøen specifikt. Tamme Bolt kunne som fisker med 300 havdage om året og fingeren på pulsen i Nordsøen, kun bekræfte at specielt torsken flytter nord og nordvest på sammen med kuller og kulmule. Han forudsagde ved samme lejlighed, at om ikke så mange år, ville dette betyde, at over halvdelen af den fisk Bolt lander, skulle hentes i britisk i farvand. Men Tamme Bolt understegede samtidig, at selvom der var færre torsk i Nordsøen, er det ikke ensbetydende med at torskebestanden var blevet mindre, men blot at bestanden af torsk befandt sig et andet sted. Som en sidebemærkning mente den vestjyske fisker, at dialogen mellem forskere og fiskere også kunne være langt bedre end den er i dag.

Cheffiskerikonsulent ved DTU Jørgen Dalskov kunne kun give Tamme Bolt ret. Fiskene flytter sig og det vil i det tilfælde at briterne ikke vil dele farvand med EU, få uoverskuelige konsekvenser for dansk fiskeri. Det er helt afgørende, at EU’s chefforhandler Michel Barnier’s sammenkædning mellem briternes adgang til det europæiske fællesmarked og EU fiskernes adgang til britisk farvand, uløseligt hænger sammen.

Storpolitiske konsekvenser
Men magtbalancen forrykkes i Nordsøen, da både briterne og nordmændene ikke er med i EU, vil det fremadrettet betyde, at EU står svagere i dette område end tidligere.

Overraskende udmelding
Udsendelsen på P1 Orientering vil nok mest blive husket for udmeldingen fra DTU’s Cheffiskerikonsulent Jørgen Dalskov der til slut i radioprogrammet, trods de officielle udmeldinger fra både fiskerimyndighedernes og forskernes side, om færre torsk Østersøen og Kattegat, istedet kunne fortælle at torsken i den Vestlige Østersø har det nogenlunde godt og at det også går udemærket med torsken i både Kattegat og Skagerrak – så det er åbenbart ikke så skidt endda.

Mens flere fiskere lige skulle sluge denne sidste kommentar, kommer spørgsmålet så op, hvorfor så denne kameraovervågning i Kattegat, af en bestand der ikke har det så skidt endda. Hvad skulle ellers ligge til grund for den elektroniske monitorering ?

Du kan høre eller genhøre P1 Orientering her »Torsken og andre vigtige arter bevæger sig længere ind i britisk farvand.«