Bundgarnsfiskeri – en sikker forårsbebuder.


I takt med solen får mere magt, kommer der også aktivitet i flere af de fiskerier, der ikke praktiseres i vinterperioden. Et af disse fiskerisegmenter er bundgarn.

I mange kystnære områder sættes fortsat bundgarn. Vinterstorme og drivis kan let ødelægge flere dages hårdt arbejde ved pælene. Mange steder starter arbejdet med at slå pæle i undergrunden, derfor først i løbet af marts måned.

Et af de steder, hvor man netop nu går i gang med at montere bundgarn, er Ringkøbing Fjord. I Hvide Sande er en enkelt erhvervsfisker og en gruppe bierhvervsfiskere på vej med at sætte bundgarn. Og de har travlt, for det traditionelle forårs fiskeri efter fjordsild står for døren.

Hvert forår trækker sild ind til de danske kyster og fjorde for at gyde. I Ringkøbing Fjord er sildefiskeriet kvotebelagt med en samlet mængde på 400 tons. Fiskeriet foregår efter “først til mølle” princippet. Derfor er det vigtigt for den enkelte, at være klar, når de første sild vandrer ind i fjorden. Dertil kommer, at de første sild, traditionelt også er sæsonens største, og ofte afregnes til den bedste pris.

Tidligere var der i Ringkøbing Fjord op til 150 sildebundgarn, I dag er antallet underlagt regulering, og fjordens erhvervsfiksere må blot sætte 15 garn i alt. Dertil kommer garn, som bierhvervsfiskere sætter i.h.t. særskilt regelsæt.

Bundgarnene efterses og tømmes typisk en gang i døgnet. Det sker fra mindre joller med to mands besætninger. Hvide Sande fiskerne lander i jollehavnen på nordsiden af slusen. Fangsterne afsættes på forskellig vis, enten via Hvide Sande Fiskeauktion, eller efter direkte aftale med opkøbere.