Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer

MAF-fartøjernes udnyttelse af de til rådighed værende mængder, vurderes for visse kvoter at være udnyttet således, at rationerne skal justeres. Det meddeles herved, hvilke ændrede mængder det med fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal.

Torsk i Kattegat
Fra onsdag den 1. oktober 2008 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter
450 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter
1.200 kg

Fartøjer på 9 meter og derover
1.500 kg

Torsk i underområde 25-32 i Østersøen og Bælterne
Fra onsdag den 1. oktober 2008 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter
4.000 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter
12.000 kg

Fartøjer på 9 meter og derover
20.000 kg

Rødspætte i Kattegat
Fra onsdag den 1. oktober 2008 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter
1.800 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter
3.600 kg

Fartøjer på 9 meter og derover
5.400 kg

Rødspætte i Østersøen og Bælterne
Fra onsdag den 1. oktober 2008 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter
4.500 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter
9.000 kg

Fartøjer på 9 meter og derover
13.500 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1543 af 19. december 2007, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 24. november 2008”