Nybygning PD98 Harvester og PD198 Ocean Harvest

Nybygning PD98 Harvester og PD198 Ocean Harvest

28m par trawlere • PD 98 Harvester og PD 198 – Ocean Harvest

Nybygning 404 og 405 fra Karstensens Skibsværft i Skagen, blev leveret til de skotske ejere, Lunar Harvest, den 3 Juli 2008.

De nye fartøjer erstatter redernes tidligere fartøjer, med samme navne. Den tidligere ”Ocean Harvest” er solgt internt i Skotland, medens den tidligere ”Harvest” forliste efter en kollision i Nordsøen for 2 år siden.

Lunar Harvest er et nyt rederi, oprettet i samarbejde mellem skippere (og brødre) John (“Harvester”) og Brian (“Ocean Harvest”) Stephen samt Lunar Fishing Company, alle fra Peterhead. Lunar Fishing driver landfabrikker for både hvidfisk og pelagisk fisk, udover der også drives rederi med 2 pelagiske trawlere.

De nye fartøjer vil anvende Peterhead Fishermen Limited som salgsagent.
“Harvester” og “Ocean Harvest” er identiske søsterskibe, og er af et utraditionelt design, i sammenligning med de traditionelle skotske ”pair-seiners”.

Skibene er bygget med vandtæt shelterdæk, og al håndtering af fiskeredskaber foregår på det øverste dæk. Dette giver plads for et stort fangsbehandlingsdæk, som er komplet isoleret og adskilt fra alt dæksmaskineri. Alle fiskerioperationer foregår over hækken, med takkelluge placeret mellem de 2 trawl-baner.

Spil-anlægget på de 2 fartøjer styres af et Scantrol autotrawlsystem, som bla inkluderer pair-link modul, som giver mulighed for at et skib fungerer som master og det andet som slave, og dermed er der fuld synkronisering på propeller-stigning og kurs. Herudover er spillene forsynet med Scantrol isool-styret wire-styr, som giver fartøjet mulighed for, automatisk, at spole 3 forskellige wire-dimensioner på.

Endelig bør det lave støjniveau på fartøjerne nævnes. Ved 90% last på hovedmotor, og fart på 10-10,5 knob ligger støjniveauet i messe og kamre på 55-57 dB(A), hvilket er særdeles lavt. Karstensens Skibsværft har gennem årene høstet mange erfaring vedrørende støjdæmpning, og resultatet er højt værdsat af værftets kunder.