Nyt fra Færøerne uge 31

Den færøske trawler »Fram«, landede i sidste uge en last på 130 tons makrel, som de havde fisket ud for Færøerne. Et fint fiskeri og hvor størrelsen på makrellen lå på ca. 440 gram. Fangsten blev landet til Vestmanna Seafood.

Fortsæt med at læse

Nyt fra Færøerne uge 25

De to færøske trawlere »Heykur« og »Falkur« landede i sidste uge en last på 345.000 pund til Runavík, der overvejende bestod af sej. Partrawlerne har fisket ud for Færøerne og skipper samt besætning betegnede da også fiskeriet som værende tilfredsstillende.

Fortsæt med at læse

Nyt fra Færøerne uge 23

Den færøske industritrawler »Tummas T«, landede i sidste uge en last på 1300 tons af den lille sortmundede blåhvilling til Havsbrún i Fuglefjord. De har fisket ud for Færøerne og der har ombord været tilfredshed med fiskeriet. Så snart de havde landet tog de da også tilbage til fiskeriet efter blåhvilling.

Fortsæt med at læse

Nyt fra Færøerne uge 22

Den mindre trawler »Karen« landede 8,2 tons i Tórshavn på Færøerne, hvoraf 4,2 tons var torsk. Torsken blev afregnet til 15,72 kroner pr. kilo, efter et fiskeri på kun tre dage ud for Færøerne. Fiskeriet betegnes som fornuftigt, med en vurdering og endelig afregning af lasten på 121.029,50 kr.

Fortsæt med at læse

Nyt fra Færøerne uge 18

Den færøske rejetrawler »Havborg«, var tæt på havari på den næstsidste tur for sine færøske ejere. Det var ved indsejlingen til Tromsø, med fuldt skib, at rejetrawleren tog bunden. Heldigvis var der kun tale om ren sandbund, så skibet tog ingen skade og kunne efter få timer på grunden, fortsætte turen videre ind til kajen hvor lasten af rejer blev losset. Skibet er solgt til et Russisk rederi og skal efter planen have endnu en rejetur, inden det færøske flag stryges og overdragelsen endeligt finder sted til de nye ejere.

Fortsæt med at læse

Nyt fra Færøerne uge 16

Danmarks største fiskefartøj HG 264 »Ruth« fra Hirtshals landede 3.100 tons blåhvilling i Skagen forleden, efter et fiskeri i EU farvand vest for Skotland. De har haft et godt og udbytterigt fiskeri og kursen sættes nu efterfølgende til »Egersund Trål« efter tobis trawl, som »Ruth« nu rigger om til. Maskinmester P.M.Jensen fortæller til Flaskeposten.nu, at man på kun et par uger og to rejser med fire døgns effektivt fiskeri ialt har fanget 6.000 tons nedkølet blåhvilling. Imponerende fangst og flot statistik.

Fortsæt med at læse

Nyt fra Færøerne uge 14

Den nyindkøbte pelagiske trawler »Borgarin« fra Klaksvík, landede 1100 tons blåhvilling til Faroe Pelagic i Kollefjord. De har haft et rigtig godt fiskeri i ca 5 dage i EU farvand og efter landingen blev kursen igen sat til fiskeriet efter blåhvilling.

Fortsæt med at læse

Nyt fra Færøerne uge 13

Den færøske filettrawler »Ran« fra Tórshavn blev i sidste uge ramt af en kæmpebølge, hvorved to medlemmer af besætningen kom til skade. Dog ikke alvorligt. Filettrawleren var på fiskeri på Flemish Cap da ulykken skete. De to besætningsmedlemmer, som kom til skade, var på broen da 5 ruder nærmest blev trykket ind og splintrede ved sammenstødet med kæmpebølgen. Der var en 24 mands stor besætning ombord på »Ran«, da uheldet skete. »Ran« fisker hellefisk og rødfisk på Flemish Cap.

Fortsæt med at læse