God blåhvilling udsigt

  • Post category:Nyheder

Det norske ”Fiskebåt” fortæller at den internationale ekspedition efter blåhvilling på gydepladserne  vest for De Britiske Øer i vinters / foråret,  viste at sidste års bestand, som dette års kvoter er baseret på, i væsentlig grad undervurderede bestanden, fortalte forskningschef Ole arve Misund ved instituttet, på et seminar i Ålesund i går.

Fortsæt med at læseGod blåhvilling udsigt

Bilag 6 – Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med torsk i Nordsøen.

  • Post category:Nyheder

Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med torsk i Nordsøen. Der er mellem Storbritannien og Danmark indgået aftale om et kvotebytte, der vil kunne gennemføres, såfremt danske fiskere stiller de nødvendige mængder af rødspætte i Nordsøen til rådighed. Byttet indebærer, at Danmark afgiver 225 tons rødspætte i Nordsøen i bytte for 90 tons torsk i Nordsøen fra Storbritannien. Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 2,5:1 ønsker at bytte rødspætte i Nordsøen til torsk i Nordsøen, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest tirsdag den 30. november 2010 kl. 12.00. Såfremt mængden af rødspætte i Nordsøen, der stilles til rådighed for bytte overstiger den mængde, der er aftalt med Storbritannien, stiller Fiskeridirektoratet byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 26. november 2010

Fortsæt med at læseBilag 6 – Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med torsk i Nordsøen.