Ingen Nordsø sperling kvote i 2012

  • Post Category:Nyheder

Med ICES´s anbefaling af, at der ikke bør fiskes sperling i Nordsøen 2012, brister fiskemelsfabrikkernes håb om en kvote, som kunne sikre industrien rimelig råvaremængder henover sensommeren og efteråret.

Fortsæt med at læse Ingen Nordsø sperling kvote i 2012

Forbud mod rationsfiskeri af sperling

  • Post Category:Nyheder

Ifølge Reguleringsbekendtgørelsens § 130, stk. 2, nr. 3) er der afsat 10.000 tons sperling til rationsfiskeri. I det omfang der den 15. oktober 2010 er uopfiskede mængder af den del af sperlingekvoten, der er afsat til rationsfiskeri, fordeles restmængden til fartøjer, der disponerer over IOK for sperling.

Fortsæt med at læse Forbud mod rationsfiskeri af sperling