Read more about the article Ph.d. afhandling bekræfter at sælerne inficerer torsken med orm
En ung Ph.d. forsker Shaozhi Zuo fra Kina, viser i sin Ph.d. afhandling, en sammenhæng mellem parasitter / orm i gråsæler, torsk og brisling i Østersøen. Ormens særlige dna-sekvens har afsløret at de deler den samme parasit.

Ph.d. afhandling bekræfter at sælerne inficerer torsken med orm

Undersøgelsen viser, at små Østersøtorsk på under 30 cm ikke er inficeret med orm, hvilket forklares ved, at de mindre torsk endnu ikke er begyndt at spise og æde brisling, sild og andre småfisk, som er transportværter for parasitterne.

Fortsæt med at læsePh.d. afhandling bekræfter at sælerne inficerer torsken med orm
Read more about the article Svensk forsker: Sælerne påvirker kystnære fiskebestande
Sara Königson er forsker på SLU, Sveriges Landbrugs-universitet og hun har siden år 2000 arbejdet med udvikling af sælsikre redskaber og har derigennem fulgt udviklingen af sælbestanden i Østersøen.

Svensk forsker: Sælerne påvirker kystnære fiskebestande

I Østersøen står vi jo overfor en katastrofe, hvor vi er ved at miste en hel bestand af fisk. Det er, som om man vil forvalte fiskeriet, men helt glemmer at tage sælerne med ind i ligningen.

Fortsæt med at læseSvensk forsker: Sælerne påvirker kystnære fiskebestande
Read more about the article Kystfiskerne advarer nu om sæler og krabbers ødelæggende effekt
Havets natur skal være i balance, hvilket er målet i Danmarks havstrategi der er et led i gennemførelsen af EU’s Havstrategidirektiv, hvis mål ligeledes er at fastholde eller etablere en såkaldt god miljøtilstand i alle europæiske havområder.

Kystfiskerne advarer nu om sæler og krabbers ødelæggende effekt

  • Post category:Fiskeri

FSK ønsker med handlingen og undersøgelsen, at ændrer præmissen i forvaltningen af sæler. Målet skal ifølge formanden være en balance imellem sæler og den øvrige natur.

Fortsæt med at læseKystfiskerne advarer nu om sæler og krabbers ødelæggende effekt
Read more about the article Stockholms Universitet skaber vrede blandt fiskerne
Stockholms Universitet skaber vrede med udtalelser i dagspressen, om Østersøen sagtens ville kunne klare tre gange så mange sæler som i dag, op til 100.000 sæler, har sat sindene i kog, blandt fiskerne på begge sider af Østersøen.

Stockholms Universitet skaber vrede blandt fiskerne

Flere er rystet over, at forskning på laboratorie-plan, fuldstændigt tilsidesætter faktuelle facts og på tegnebrættet og i teorien hos akademiske vrøvlehoveder.

Fortsæt med at læseStockholms Universitet skaber vrede blandt fiskerne
Read more about the article Måske en løsning med kommerciel jagt på sæler i Danmark
Idéen kan hentes i Canada, hvor »The Pacific Balance Pinnipeds society« (PBPS) ønsker at genoptage sælfangsten langs den canadiske provins British Columbias kyster

Måske en løsning med kommerciel jagt på sæler i Danmark

  • Post category:Fiskeri

Den Canadiske sammenslutning PBPS, der består af fiskere og erhvervspersoner, undersøger nu muligheden for at begynde kommerciel sælfangst i området ud for kysterne af British Columbia.

Fortsæt med at læseMåske en løsning med kommerciel jagt på sæler i Danmark
Read more about the article Overraskende Sælfangst ved Dan-feltet i Nordsøen
Ved det olie- og gasproducerende Dan-felt i Nordsøen, her ca. 110 sømil vest for Esbjerg, har fiskeskipper Dennis Birnbaum på garnbåden RI 244 »Rikke Høy« hevet en usædvanlig fangst ombord.

Overraskende Sælfangst ved Dan-feltet i Nordsøen

  • Post category:Fiskeri

En kæmpe grå-sæl har tilsyneladende forædt sig og glemt at trække vejret ind imellem og har dermed endt sine dage i garnet. Overraskende langt fra land og lidt bekymrende for den kæmpestore garnbåd »Rikke Høy«.

Fortsæt med at læseOverraskende Sælfangst ved Dan-feltet i Nordsøen
Read more about the article Norske millioner skal reducerer sæl-bestanden
Norge handler helt anderledes kontant end Danmark, når det drejer sig om sæler. I Norge har det norske »Nærings- og fiskeridepartementet« netop fastsat en tilskudsramme på 2,5 mio NOK for sælfangst.

Norske millioner skal reducerer sæl-bestanden

I erkendelsen af, at problemet med sælerne er stadigt stigende samt meget presserende og som dermed har skabt Ubalance i naturen, er de norske myndighederne ikke helt uvillige til at kigge på at gøre »sæl-fanger erhvervet« mere permanent.

Fortsæt med at læseNorske millioner skal reducerer sæl-bestanden