Bilag 6 – Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med torsk i Nordsøen.

Bilag 6 - Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med torsk i Nordsøen. Der er mellem Nederlandene og Danmark indgået aftale om et kvotebytte, der vil kunne gennemføres, såfremt danske fiskere stiller de nødvendige mængder af rødspætte i Nordsøen til rådighed. Byttet indebærer, at Danmark afgiver 475 tons rødspætte i Nordsøen i bytte for 190 tons torsk i Nordsøen fra Nederlandene. Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 2,5:1 ønsker at bytte rødspætte i Nordsøen til torsk i Nordsøen, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest tirsdag den 16. november 2010 kl. 12.00. Såfremt mængden af rødspætte i Nordsøen, der stilles til rådighed for bytte overstiger den mængde, der er aftalt med Nederlandene, stiller Fiskeridirektoratet byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 12. november 2010

Fortsæt med at læse Bilag 6 – Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med torsk i Nordsøen.

Bilag 6 – Vedr. MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak og MAF-fiskeri af kulmule i Nordsøen

  • Post Category:Nyheder

Bilag 6 - Vedr. MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak og MAF-fiskeri af kulmule i Nordsøen MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak Den til MAF-fartøjer disponible mængde rødspætter i Skagerrak er opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af rødspætter i Skagerrak med MAF-fartøjer med virkning fra og med søndag den 3. oktober 2010. Forbud mod at medbringe og lande rødspætter fra Skagerrak fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med tirsdag den 5. oktober 2010. MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1312 med årsmængde af rødspætter i Skagerrak er undtaget fra forbud mod fiskeri af rødspætter i Skagerrak. MAF-fiskeri af kulmule i Nordsøen Den til MAF-fartøjer disponible mængde kulmule i Nordsøen er opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af kulmule i Nordsøen med MAF-fartøjer med virkning fra og med søndag den 3. oktober 2010. Forbud mod at medbringe og lande kulmule fra Nordsøen fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med tirsdag den 5. oktober 2010. MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1323 med årsmængde af kulmule i Nordsøen er undtaget fra forbud mod fiskeri af kulmule i Nordsøen. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 3. oktober 2010.

Fortsæt med at læse Bilag 6 – Vedr. MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak og MAF-fiskeri af kulmule i Nordsøen

Bilag 6: FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak

Meddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fiskeridirektoratet: ”FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak Den til FKA-rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak afsatte mængde er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af rødspætte i Skagerrak fra og med tirsdag den 21. september 2010. Forbud mod at medbringe og lande rødspætter fra Skagerrak fisket under FKA-rationsordingen træder i kraft fra og med torsdag den 23. september 2010. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 21. september 2010”

Fortsæt med at læse Bilag 6: FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak

Fiskeriets bruttoindtjening januar til juni

I perioden januar til juli var bruttoindtjeningen ved det dan-ske fiskeri på 1.519 mio. kr., hvilket var 26 % mere end sidste år. Der blev ilandbragt 495.000 tons, hvilket var 2 % mere end i samme periode sidste år. Bruttoindtjeningen ved konsumfiskeriet, ekskl. blåmuslinger, var 57 mio. kr. højere end i fjor, og udgjorde 909 mio. kr. De tilførte mængder var 7 % lavere i forhold til i fjor, og gennemsnitsprisen blev forøget med 15 %.

Fortsæt med at læse Fiskeriets bruttoindtjening januar til juni

Bilag 6 – ændring i rationer for rødspætte – MAF og FKA

  • Post Category:Nyheder

Ændring af tilladte fangstrationer i visse fiskerier FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak Med virkning fra den 1. september 2010 og indtil videre er det for fartøjer med tilladelse til FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak tilladt at fiske, medbringe og lande 3.000 kg rødspætte pr. kalendermåned. FKA-rationsfiskeri af rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne Med virkning fra den 1. september 2010 og indtil videre er det for fartøjer med tilladelse til FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen tilladt at fiske, medbringe og lande 5.000 kg rødspætte pr. kalendermåned. MAF-fiskeri af rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne Fra den 1. september 2010 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal: Fartøjer under 6 meter 3.200 kg Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 6.400 kg Fartøjer på 9 meter og derover 9.600 kg ------------------ Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. september 2010.

Fortsæt med at læse Bilag 6 – ændring i rationer for rødspætte – MAF og FKA