Hirtshals fisker oplever stor succes med ny fangstmetode

Et af fiskefartøjerne i Hirtshals har oplevet stor succes med at ændre sin fangstmetode af mørksej. HG 236 ”Milton” er begyndt at pilke mørksej sideløbende med det almindelige trawlfiskeri. Udbyttet på en sej som er fanget ved hjælp af trawl er 43-44 %, mens udbyttet af en sej fanget ved pilkning er omkring 50-53 %. Selvom det er den samme fisk, så får man derfor mere ud af fisken, som er fanget med pilk.

Fortsæt med at læseHirtshals fisker oplever stor succes med ny fangstmetode

Bilag 6 – gennemsnitlige afregningspriser for 2010

  • Post category:Nyheder

Gennemsnitlige afregningspriser for 2010 I forbindelse med bytte af årsmængder i henhold til Reguleringsbekendtgørelsens § 77 foretages værdiopgørelse på grundlag af de gennemsnitlige afregningspriser for 2010. De gennemsnitlige afregningspriser for 2010 anvendes derudover i medfør af §§ 82-83 bl.a. i forbindelse med overførsel af FKA til flere fartøjer, i forbindelse med overførelse af årsmængder til andre fartøjer jf. § 51, og i forbindelse med tildelingen af låne-FKA og låne-IOK jf. § 73. De gennemsnitlige afregningspriser der anvendes er som angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg, dog er laks angivet i kr. pr. styk. Tallene er følgende: Brisling 3BCD-C = 1,37 Brisling 2AC4-C = 1,64 Brisling 03A = 1,56 Jomfruhummer 3A/BCD = 56,35 Jomfruhummer 2AC4-C = 43,73 Jomfruhummer 2AB/N = 61,82 Dybvandsrejer 3A = 39,77 Dybvandsrejer 2AC4-C = 45,27 Dybvandsrejer 04-N = 59,97 Havtaske 04-N = 32,76 Kulmule 2AC4-C = 14,00 Kuller 2AC4 = 8,96 Kuller 3A/BCD = 10,10 Laks 3BCD-C = 133,38 Mørksej 2A34. = 9,33 Pig-/slethvarre2AC4-C = 59,01 Rødspætte 3AS = 7,26 Rødspætte 3AN = 9,03 Rødspætte 2AC4 = 9,35 Rødspætte 3BCD-C = 7,47 Sild 22/24 = 3,03 Sild 25/32 = 2,66 Sperling 2A34 = 1,57 Tobis 2A3A4 = 1,61 Tunge 24. = 80,46 Tunge 3A/BCD = 86,49 Torsk 3AS = 13,77 Torsk 3AN = 20,75 Torsk 2AC4 = 21,83 Torsk 22/24 = 9,90 Torsk 25/32 = 7,83 Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 8. februar 2011

Fortsæt med at læseBilag 6 – gennemsnitlige afregningspriser for 2010

Bilag 6 – Mulighed for bytte mellem rødspætter i Skagerrak og Nordsøen – og Nordsøtunge med mørksej

  • Post category:Nyheder

Vedr.: Mulighed for bytte af årsmængder af rødspætte i Nordsøen med rødspætte i Skagerrak og mulighed for bytte af årsmængder af tunge i Nordsøen med mørksej. Der er mellem Nederlandene og Danmark indgået aftale om et muligt kvotebytte, der vil kunne gennemføres, såfremt danske fiskere stiller de nødvendige mængder af rødspætte i Nordsøen til rådighed. Byttet indebærer, at Danmark afgiver op til 1190 tons rødspætte i Nordsøen i bytte for op til 1190 tons torsk i Nordsøen fra Nederlandene. Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 1:1 ønsker at bytte rødspætte i Nordsøen til rødspætte i Skagerrak, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest fredag den 4. februar 2011 kl. 12.00. Såfremt mængden af rødspætte i Nordsøen, der stilles til rådighed for bytte overstiger den mængde, der er aftalt med Nederlandene, stiller Fiskeridirektoratet byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte. Der er mellem Frankrig og Danmark indgået aftale om et muligt kvotebytte, der vil kunne gennemføres, såfremt danske fartøjer stiller de nødvendige mængder af tunge i Nordsøen til rådighed. Byttet indebærer, at Danmark afgiver op til 230 tons tunge i Nordsøen i bytte for op til 1380 tons mørksej i alle farvande fra Frankrig. Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 1:6 ønsker at bytte tunge i Nordsøen til mørksej i alle farvande, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest fredag den 4. februar 2011 kl. 12.00. Såfremt mængden af tunge i Nordsøen, der stilles til rådighed for bytte overstiger den mængde, der er aftalt med Frankrig, stiller Fiskeridirektoratet byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 2. februar 2011

Fortsæt med at læseBilag 6 – Mulighed for bytte mellem rødspætter i Skagerrak og Nordsøen – og Nordsøtunge med mørksej