Nyt fra Færøerne uge 23

  • Post category:Områder

Den færøske industritrawler »Tummas T«, landede i sidste uge en last på 1300 tons af den lille sortmundede blåhvilling til Havsbrún i Fuglefjord. De har fisket ud for Færøerne og der har ombord været tilfredshed med fiskeriet. Så snart de havde landet tog de da også tilbage til fiskeriet efter blåhvilling.

Fortsæt med at læseNyt fra Færøerne uge 23

Nyt fra Færøerne uge 49

  • Post category:Nyheder

Filettrawleren Enniberg, vendte i sidste uge hjem med 880 tons, hvoraf det meste var frossen filet af både hellefisk og rødfisk. Den godt 70 meter lange trawler, startede for to måneder siden med fiskeri efter hellefisk ved Vestgrønland for derefter at trække over mod Barentshavet, hvor fiskeriet har været efter torsk. Efter endt losning, skal fartøjet have repareret og finjusteret filetfabrikken ombord. Et arbejde der forventes at være afsluttet sidst i februar måned næste år.

Fortsæt med at læseNyt fra Færøerne uge 49

Nyt fra Færøerne uge 41

  • Post category:Nyheder

Den blå rejetrawler Arctic Viking fra Kollefjord tog i ugens løb tilbage på fiskeri. De satte kurs mod Svaldbard, hvor de skal fiske rejer, efter at have været på værft i Tórshavn den seneste tid, hvor de har fået udbedret noget ombord. Det er hele 2 år siden Arctic Viking sidst var på Færøerne. På denne tur er der en 17 mand stor besætning ombord.

Fortsæt med at læseNyt fra Færøerne uge 41