»Rædsels-år« er vendt for Læsø Fiskeindustri, der kommer positivt ud af 2021

Efter to meget svære år under Corona-pandemien, stiger omsætningen nu igen i Læsø Fiskeindustri, der siden 2018 igen kan se et positivt resultat på bundlinjen. Men trods dette flotte plus ser direktøren Lasse Dahl Pedersen med stigende bekymring på omkostningsniveauet i forbindelse med krigen i Ukraine.

Fortsæt med at læse»Rædsels-år« er vendt for Læsø Fiskeindustri, der kommer positivt ud af 2021

Kamerakompromis giver ikke flere torsk, men skulle gerne give fiskerne fred og ro

Den overordnede holdning i fiskerierhvervet er, at kameraovervågningen ikke kommer til at gøre den store forskel for torskebestanden, men håbet er istedet, at det vil give fiskerne fred og ro samt noget friere rammer, til et frit valg af redskaber samt lempelser af kontrollen og regelforenklinger.

Fortsæt med at læseKamerakompromis giver ikke flere torsk, men skulle gerne give fiskerne fred og ro

Trussel om retssag – fik Fiskeristyrelsen til at trække hørings-krav om elektronisk monitorering tilbage

Trods en stiltiende aftale mellem Læsø-fiskerne, om at man ikke fra styrelsens side, ville sende breve i utide, mens der fortsat forhandles om placeringen af den elektroniske monitorering ombord på de forskellige hummerbåde i Kattegat. Så sendte Fiskeristyrelsen alligevel et brev afsted i utide.

Fortsæt med at læseTrussel om retssag – fik Fiskeristyrelsen til at trække hørings-krav om elektronisk monitorering tilbage