Indspark til kulstofdebatten af FiskerForum.dk

 Ålegræs er afgørende for et rigt liv i havet, men det redder ikke vores klima, sådan skriver 18 havforskere på Altingets debatside i dag fredag den 12. januar 2024. Men  de skriver videre, at ålegræs er helt afgørende for at genetablere et rigt havmiljø, og vi bør sætte fuld damp på for at få ålegræs og tang tilbage i vores kystvande. De understreger også, at man desværre ikke alene kan sælge budskabet på, at planterne (Ålegræsset) også løser klimakrisen for os.

Fortsæt med at læseIndspark til kulstofdebatten af FiskerForum.dk
Read more about the article Danske fiskere glæder sig over penge til havmiljøet
Reaching agreement has been a long and difficult process, according to DFPO chairman Svend-Erik Andersen. Image: DFPO

Danske fiskere glæder sig over penge til havmiljøet

Regeringen har  indgået aftale om finansloven for 2024. Og den aftale er både godt nyt for fiskeriet og for havmiljøet, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening. Et bredt flertal i Folketinget har afsat flere hundrede millioner kroner over de næste tre år til en akutpakke for havmiljøet. Det ser man på med stor tilfredshed i Danmarks Fiskeriforening.

Fortsæt med at læseDanske fiskere glæder sig over penge til havmiljøet

»Gamle minkbure« kan blive til yngelsikre fiskebørnehaver i havet

  • Post category:Nyheder

Fiskebørnehaverne, de såkaldte »Biohuts« i Naturpark Lillebælt har vist sig at have en betydelig og meget positiv effekt på fiskebestandene. Etableringen af 56 fiskebørnehaver tilbage i 2022 har resulteret i en fordobling af fiskebestanden sammenlignet med områder i Lillebælt uden disse »Biohuts« (fiskebørnehaver).

Fortsæt med at læse»Gamle minkbure« kan blive til yngelsikre fiskebørnehaver i havet