Udledningen af kvælstof til vores havmiljø er fortsat alt for høj

  • Post category:Miljø

Det bekymrer ikke blot vores politikere, men også fiskerne, der på baggrund af det massive iltsvind vi så i sommers, har måtte konstatere, at kvælstofudledningen til vores farvande har været uforandret i over ti år. Det til trods for løfter og flere tiltag fra politisk hold, der skulle have reduceret udledningen, men ifølge den seneste NOVANA rapport ikke har vist forbedringer det seneste årti.

Fortsæt med at læseUdledningen af kvælstof til vores havmiljø er fortsat alt for høj

Hvis vi skal nå den grønne omstilling i fiskeriet – så er metanol-Motor måske svaret?

  • Post category:Nyheder

Fiskeindustrien er en vigtig del af det danske erhvervsliv, og vi har ambitioner om at få klimaneutralt fiskeri i 2050. Den nye regering har også fremlagt deres regeringsgrundlag, hvor de gerne vil styrke indsatsen for at nå den grønne omstilling i søfarten og fiskeriet samt styrke og udvikle vores position i verden. Det skal blandt andet ske ved at fremme de grønne brændstoffer.

Fortsæt med at læseHvis vi skal nå den grønne omstilling i fiskeriet – så er metanol-Motor måske svaret?

MEP’er sætter spørgsmålstegn ved fiskerikommissærens engagement i fiskeriet

  • Post category:Akvakultur

EU's miljø-, hav- og fiskerikommissær Virginijus Sinkevicius talte i Europa-Parlamentets fiskeriudvalg i torsdags. Her kritiserede lovgivere fra flertalsgrupperne i Europa-Parlamentet kritiserede heftigt EU's fiskeri-kommissær Virginijus Sinkevičius for, at prioritere miljøbeskyttelse, til skade for den økonomiske og sociale bæredygtighed i fiskerisektoren.

Fortsæt med at læseMEP’er sætter spørgsmålstegn ved fiskerikommissærens engagement i fiskeriet