Startvilkår for tobisfiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

Danmark forventes i 2011 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen på mindst 322.297 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som følger på de nye forvaltningsområder for tobis, som de er defineret i henhold til bilag II D punkt 3 i Rådets forordning (EU) Nr. 57/2011 af 18. januar 2011:

Fortsæt med at læseStartvilkår for tobisfiskeriet i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

Bilag 6 – Startvilkår for tobisfiskeriet 2011

Danmark forventes i 2011 tildelt samlede fiskerimuligheder for tobis i Kattegat, Skagerrak og Nordsøen på mindst 322.297 tons. De samlede danske fiskerimuligheder for tobis forventes fordelt som følger på de nye forvaltningsområder for tobis, som de er defineret i henhold til bilag II D punkt 3 i Rådets forordning (EU) Nr. 57/2011 af 18. januar 2011:

Fortsæt med at læseBilag 6 – Startvilkår for tobisfiskeriet 2011

Udvidelse af fleksibel adgang til at deltage i fiskeriet i visse redskabssegmenter

  • Post category:Nyheder

Meddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fiskeridirektoratet: ”Udvidelse af fleksibel adgang til at deltage i fiskeriet i visse redskabssegmenter i forvaltningsperioden 1. februar 2011 til 31. januar 2012 for fartøjer med kW-dagetilladelse. Udvidelse af tilladelsen for fartøjer, som har kW-dage tilladelse til at være til stede i Skagerrak/Nordsøen (3 AN/4) eller Kattegat (3AS) med redskaber af kategorien TR 1 eller TR 2. Vilkårene for kW-dage tilladelse udvides indtil videre for forvaltningsperioden 1. februar 2011 til 31. januar 2012, så fartøjer, der har tilladelse til at være til stede i Skagerrak/Nordsøen (3 AN/4) eller Kattegat (3AS) med enten redskabskategorien TR 1 eller TR 2, har tilladelse til også at benytte TR3 i Skagerrak/Nordsøen (3 AN/4) eller Kattegat (3AS), hvis fartøjet råder over kvoteandele som kun kan fanges med redskabskategorien TR3. Dog må kun én redskabstype medtages på samme fangstrejse. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 14. marts 2011”

Fortsæt med at læseUdvidelse af fleksibel adgang til at deltage i fiskeriet i visse redskabssegmenter

Bilag 6: Vedrørende kW-dage-tilladelser i forvaltningsperioden

  • Post category:Nyheder

Fleksibel adgang til at deltage i fiskeriet i visse redskabssegmenter i forvaltningsperioden 1. februar 2011 til 31. januar 2012 for fartøjer med kW-dagetilladelse. 1. Udvidelse af tilladelsen for fartøjer, som har kW-dage tilladelse til at være til stede i Skagerrak/Nordsøen (3 AN/4) med redskaber af kategorien TR 1 eller TR 2. Vilkårene for kW-dage tilladelse udvides for forvaltningsperioden 1. februar 2011 til 31. januar 2012, så fartøjer, der har tilladelse til at være til stede i Skagerrak/Nordsøen (3 AN/4) med enten redskabskategorien TR 1 eller TR 2 har tilladelse til at benytte begge redskabstyper i Skagerrak/Nordsøen (3 AN/4). Dog må begge redskabstyper ikke medtages på samme fangstrejse. 2. Udvidelse af tilladelsen for fartøjer, som har kW-dage tilladelse til at være til stede i Skagerrak/Nordsøen (3AN/4) eller Kattegat (3AS) med redskaber af kategorien GN1. Vilkårene for kW-dage tilladelse udvides for forvaltningsperioden 1. februar 2011 til 31. januar 2012, så fartøjer, der har tilladelse til at være til stede i Skagerrak/Nordsøen (3AN/4) med redskabskategorien GN1, også har tilladelse til at benytte GT1 i Skagerrak/Nordsøen (3AN/4). Ligeledes udvides tilladelsen, så fartøjer der har tilladelse til at være til stede i Kattegat (3AS) med redskaber af kategorien GN1, også har tilladelse til at benytte GT1 i Kattegat (3AS) i forvaltningsperioden 1. februar 2011 til 31. januar 2012. Dog må begge redskabstyper ikke medtages på samme fangstrejse. 3. Mulighed for, at fartøjer, som har kW-dage tilladelse til at være til stede i Kattegat med redskabskategorien TR 1 eller TR 2, kan søge om tilladelse til også at fiske i Skagerrak/Nordsøen. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning udstede tilladelse til, at fartøjer, der har tilladelse til at være til stede med redskabskategorien TR 1 eller TR 2 i Kattegat (3 AS) i forvaltningsperioden fra 1. februar 2011 til 31. januar 2012 også får tilladelse til at være til stede i Skagerrak/Nordsøen (3 AN/4) med redskabskategorien TR 1 eller TR 2. Tilladelse kan udstedes til fartøjer, der står foran at indlede fiskeri i Skagerrak/Nordsøen. Tilladelser kan udstedes, så længe der er plads til dette indenfor det samlede loft for højeste indsats i Skagerrak/Nordsøen (kW-loftet) under hensyn til de kW-dage tilladelser, som Fiskeridirektoratet allerede har udstedt. De nævnte fartøjer må ikke påbegynde fiskeri i Skagerrak/Nordsøen, før Fiskeridirektoratet har udstedt ny kW-dage tilladelse, der åbner for dette. 4. Adgang til at være til stede i redskabssegmenter for fartøjer med låne-FKA eller låne-IOK. Ved tildeling af låne-FKA eller låne-IOK kan Fiskeridirektoratet udstede kW-dage tilladelse til fartøjet med henblik på, at fartøjet har adgang til at fiske de tildelte låne FKA eller låne-IOK i forvaltningsperioden fra 1. februar 2011 til 31. januar 2012. Efter tildeling af låne-FKA eller låne-IOK kan fartøjet desuden søge om at få tildelt kW-andele som førstegangsetableret jf. § 169 i Reguleringsbekendtgørelsen. 5. Adgang til at fiske med langliner i Skagerrak/Nordsøen Fartøjer, som i forvaltningsperioden fra 1. februar 2010 til 31. januar 2011 fik dispensation til at fiske med langliner i Skagerrak/Nordsøen uden at have kW-andele i segmentet, kan også i forvaltningsperioden fra 1. februar 2011 til 31. januar 2012 fiske med langliner i Skagerrak/Nordsøen uden at have kW-andele i segmentet. Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 1. februar 2011

Fortsæt med at læseBilag 6: Vedrørende kW-dage-tilladelser i forvaltningsperioden