Read more about the article Er Dansk fiskerikontrol bange for hollænderne ?
På billede ses Johanna Marias position kl. 11:33 og endeligt ses det hollandske fartøjs sejlrute. Den røde trekant er kontrolskibet "Vestkysten".

Er Dansk fiskerikontrol bange for hollænderne ?

Sådanne hændelser som disse, sammenholdt med de senere års kritik fra Rigsrevisionen og Kammeradvokaten, antyder enorm og bevidst uduelighed hos Fiskerikontrollen, understreger en vred Erik Høgh-Sørensen.

Fortsæt med at læseEr Dansk fiskerikontrol bange for hollænderne ?
Read more about the article Inspektionsskibet »Vestkysten« inviterer til dialogmøde om Bomtrawlerne
Dialogmødet afholdes på inspektionsskibet »Vestkysten«

Inspektionsskibet »Vestkysten« inviterer til dialogmøde om Bomtrawlerne

Diskussionerne har været heftige og løsningerne utallige omkring de hollandske og belgiske bomtrawlere, og dette har nu nået et punkt, hvor Fiskeristyrelsen og inspektionsskibet »Vestkysten« sammen inviterer til informations- og dialogmøde

Fortsæt med at læseInspektionsskibet »Vestkysten« inviterer til dialogmøde om Bomtrawlerne
Read more about the article Hollandske bomtrawlere ødelægger det for det mindre fiskeri
Situationen er håbløs for de mindre kuttere omkring Hirtshals når de skal slås med de store hollandske bomtrawlere. foto: Henning Hansen

Hollandske bomtrawlere ødelægger det for det mindre fiskeri

Selvom det både er gererende og vanskeligt for de mindre både at manøvrerer mellem de til tider 6 til 7 store hollandske trawlere, der ligger og krydser rundt i en meget lille område, er det altså ikke ulovligt.

Fortsæt med at læseHollandske bomtrawlere ødelægger det for det mindre fiskeri
Read more about the article Nye chefer til de regionale fiskerikontroller
Fiskeristyrelsen har netop for at styrke de ledelsesmæssige og forvaltningsmæssige kompetencer i den regionale fiskerikontrol pr. 1. maj ansat to kontorchefer til at stå i spidsen for de nye enheder »Regional Kontrol Vest« og »Regional Kontrol Øst«. Målet er at ruste styrelsen bedre til at gennemføre den genopretning, der er i gang.

Nye chefer til de regionale fiskerikontroller

Bjørn Wirlander kender fiskeriområdet godt, idet han kommer lige fra en stilling som kontorchef i Fiskeripolitisk kontor i Udenrigsministeriets departement, og før da var han kontorchef i EU & Fiskeriregulering i det daværende Miljø- og Fødevareministerium.

Fortsæt med at læseNye chefer til de regionale fiskerikontroller
Read more about the article Ny teknologi til bedre fiskerikontrol
Tirsdag i denne uge lægger Udenrigsministeriet hus til den første internationale konference om fuldt dokumenteret fiskeri efter landingsforpligtelsens indførelse.

Ny teknologi til bedre fiskerikontrol

Deltagerne i konferencen repræsenterer politikere, fiskeriorganisationer, NGO’er og virksomheder fra landene omkring Nordsøen og Østersøen samt en oplægsholder fra Canada. Desuden er EU-kommissionen også repræsenteret.

Fortsæt med at læseNy teknologi til bedre fiskerikontrol