Energiministeren ønsker CO2-lagring i Nordsøen fra hele EU – det vil øge trængslen her

  • Post category:Nyheder

Det er Klima-, Energi- og forsyningsminster Lars Aagaard (M) der mener at CO2-lagringen i de gamle borebrønde i Nordsøen, er helt oplagte og afgørende for klimamålene kan nås og han ser gerne, at hele Europa kan benytte sig af dette. Denne deponering af Co2 skal efter hans mening, danskerne selvfølgelig have betaling for. Men det skaber yderligere trængsel i Nordsøen, hvilket bekymre fiskerne.

Fortsæt med at læseEnergiministeren ønsker CO2-lagring i Nordsøen fra hele EU – det vil øge trængslen her

Co2-lagring kan blive aktuel i de kystnære undergrundsområder i »Jammerbugt« og »Lisa«

Derfor inviterer Energistyrelsen til borgermøde om CO2-lagring i disse områder. Det sker i forlængelse af den politiske beslutning om at lagre en stor del af den Co2 vi udleder, er Energistyrelsen nu i gang med at undersøge en række mulige lagringsområder.

Fortsæt med at læseCo2-lagring kan blive aktuel i de kystnære undergrundsområder i »Jammerbugt« og »Lisa«