Atlanto-skandinaviske sild og blåhvilling mister deres blå MSC mærke fra nytår

  • Post category:Nyheder

Den uafhængige internationale non-profit organisation Marine Stewardship Council (MSC), der er ansvarlige for certificering af fiskeriet til MSC Fishery Standard, vurderere at Atlanto-Skandinaviske sild og blåhvilling fiskeriet vil blive suspenderet fra MSC programmet onsdag den 30. december 2020.

Fortsæt med at læse Atlanto-skandinaviske sild og blåhvilling mister deres blå MSC mærke fra nytår

Færøerne: Landinger af havgalt til fiskemelsfarbrikken Havsbrún i Fuglefjord

  • Post category:Fiskeri

Hvert år ved denne tid fanges der havgalt, der overvejende lever ved de ydre dele af kontinentalsoklen. Fisken er udbredt i Nordøstatlanten men mest talrig sydvestligt af Irland. De voksne lever i stimer nær bunden, som regel på 40 til 600 meters dybde, men er dog mest talrige på 100 til 400 meters dybde.

Fortsæt med at læse Færøerne: Landinger af havgalt til fiskemelsfarbrikken Havsbrún i Fuglefjord

Færøerne: Sildefiskerne rigger om til fiskeriet efter blåhvilling

  • Post category:Fiskeri

De færøske industritrawlere, har nu alle rigget om til fiskeriet efter blåhvilling. Den lille pelagiske stimefisk, kendetegnende med en lang slank og blank krop med et blåviolet skær. Den har et udpræget underbid med en sort gælle- og mundhule, der også har givet den navnet sortmund.

Fortsæt med at læse Færøerne: Sildefiskerne rigger om til fiskeriet efter blåhvilling

Bæredygtighed er »license to operate«

Med den nuværende forvaltning af bestanden af blåhvilling i Nordatlanten står blåhvillinge-fiskeriet til at miste sin bæredygtighedscertificering. Med det globalt øgede fokus på bæredygtighed er beviselig bæredygtighed blevet »license to operate«, og fiskemelsindustrien kan derfor ikke sidde den nuværende forvaltning af blåhvilling overhørig.

Fortsæt med at læse Bæredygtighed er »license to operate«