Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har opdateret de nautiske publikationer

  • Post category:Nyheder

I Søfartsstyrelsens meddelelser E & F KAPITEL »X« SEJLADSENS BETRYGGELSE. Regel 27, som omhandler kravet til »Nautiske kort og nautiske publikationer« såsom sejlhåndbøger, fyrlister og tidevandstabeller, der skal være tilgængelige om bord, kan nu downloades fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråds hjemmeside.

Fortsæt med at læseFiskeriets Arbejdsmiljøråd har opdateret de nautiske publikationer