Dambrugsørreder har forurenet vilde bestande

I en kronik fra Ingeniøren af ph.d.-studerende Kristian Meier, DTU Aqua og Michael Møller Hansen, professor, Aarhus Universitet. Skriver de om dambrugsfisk der ikke er tilpasset livet i et naturligt miljø, og når de sættes ud i naturen og opblandes med en vild bestand, vil der ske en naturlig udvælgelse af individer med de gener fra vilde fisk, der gør dem tilpasset til et naturligt miljø.

Fortsæt med at læseDambrugsørreder har forurenet vilde bestande

Valgmøder på havnen

  • Post category:Havne

De danske havne varmer på til efterårets valgkamp. Det sker på en række regionale møder, hvor Danske Havne og havnenes ledelser inviterer folketingskandidater, lokalpolitikere og havnevirksomheder til debat om havnenes vilkår. Valgmøderne er offentlige, og du er velkommen til at deltage.

Fortsæt med at læseValgmøder på havnen