Rederiet GITTE HENNING går i front med nybygning

Rederiet GITTE HENNING går i front med nybygning

Rederiet GITTE HENNING går med denne nye ordre i front for at føre det blå danmark ind i en grønnere tidsalder,
ved at kontrahere et nyt miljøvenligt pelagisk fiskefartøj på det spanske vært Zamarkona i Bilbao.

Henning Kjeldsen fortæller, at han egentligt havde tænkte sig at trække sig tilbage fra fiskeriet samtidig med salget af den tidligere Gitte Henning til Færøerne, og havde i samme anledning også et bud liggende på mine pelagiske rettigheder.

“Efter at have fintænkt i en periode, fik jeg nok kolde fødder ved tanken om at skulle sidde på hænderne, og ikke være en del af den branche der har tegnet mit liv dit sidste mange år, jeg tog derfor kontakt til Salt Ship Design, fortæller Henning Kjeldsen til FiskerForum.

Sammen har rederiet og Salt designet en ny “grøn” Gitte Henning, den fjerde i række med Sandvik familien, og den anden med Salt-design. Det nye fartøj vil få en række miljøvenlige løsninger, som er ganske nye indenfor det pelagiske fiskeri. I hele designprocessen og i valget af udstyr har vi været opmærksomme på en reduktion af energibehovet og en effektiv energiproduktion.

Reduceret energiforbrug
Manøvrering
En stor propel, som hidtil har været almindelig på store pelagiske både, er nu erstattet af to propeller og twin-skeg, som samlet giver større trækkraft og mindre forbrug under fiskeriet. Dette er muliggjort gennem omfattende strømningsanalyser og modeltest, under sejllads og fiskeri.

Store rorvinkler er ofte nødvendig på konvetionelle fiskefartøjer, for at korrigere for vejr og vind som uværgeligt vil presse skibet ud af kurs. To propeller giver mulighed for at styre skibet med minimalt rorudslag, med et minimeret energiforbrug til følge, både under sejlads og fiskeri.

Permanent Magnet motor (PM)
De to propeller er drevet af to elektriske Permanent Magnet (PM) motorer. Denne type motor har mindre elektrisk tab (varme), og kan  operere med betydelig lavere omdrejningstal end konventionelle motorer. Lavt propel omdrejningstal har følgende fordele:

– Bedre propelvirkningsgrad ved typisk belastning
– Ingen behov for reduktionsgear og dermed ingen mekanisk tab.
– Reduceret støj

Elektriske wincher
Alle wincher er også drevet af PM motorer med henblik på reduceret energitab for en optimal driftsøkonomi. Dette giver mulighed for at regenerere energi når trawlet sættes. Denne energi går direkte ind i kraftdistributionssystemet, og kan dermed bruges til for eksempel fremdrift, eller køling på RSW anlægget. Konventionelle, hydrauliske wincher, og fiskepumper kræver normalt et system med betydelig mængde hydraulikolie. Faren for udslip af denne olie i søen er elimineret ved at vælge elektrisk system.

RSW Køling og råvarekvalitet
RSW området på nye Gitte Henning er arrangeret på en ny måde som rene tanke, uden rør. Skibet bliver udstyret med fire uafhængige køleanlæg, med fire fisketanke pr anlæg. Dette giver en mere effektiv køleproces ved at man kun køler dele af fisketankenes volumen ad gangen, med et køleanlæg som er passende stort, og dermed kan arbejde helt optimalt. Kapaciteten på vacuumsystemet til lossing er øget med 40% i forhold til normal lossekapacitet. Samlet set vil dette give en mere skånsom fiskebehandling, og deraf følgende bedre kvalitet på fisken.

Gennemført elektrisk
Samtlige elektromotorer, fra wincher til pumper er frekvensstyrede. Dette betyder at man kan reducere
omdrejningertallet efter behov, og dermed reducere energiforbruget lige så.

EFFEKTIV KRAFTPRODUKTION
Dieselelektrisk
De fem diesel generatorer, er placeret i to adskilte maskinrum for at opnå bedst mulige sikkerhed og arbejdsmiljø, disse forsyner PM-motorerne til fremdriften, og alle andre energiforbrug ombord. Alle generatorerne er udstyret med katalysator (SCR) for at reducere udslip og møde nye og strengere IMO Tier III-krav.

Energiforbruget på en pelagisk trawler svinger meget efter varierende vejr, kølebehov, hastighed osv. Antallet, og størrelserne på generatorerne er valgt for, til enhver tid at kunne optimere kraftbalancen, og give dieselmotorerne optimale driftsforhold, og dermed en høj virkningsgrad.

Hybrid
For yderligere at forbedre driftsforholdene til dieselmotorerne har Henning investeret i en stor batteripakke som aflaster generatorene når belastningen er høj, og omvendt lader når belastningen er lav.
Batteripakken sørger også for at opretholde kraftbalancen når energien bliver regenereret fra wincher under fiskeriet. På denne måde kører dieselmotoren med en jævn belastning som i sig selv giver en brændstof reduktion i størrelsesorden ~10% baseret på erfaringen fra andre dieselelektriske skibe.
Batterierne er placeret i separate rum, og er dermed også at betragte som en ekstra nødenergikilde sammen med de to andre batterisæt i maskinrummene. Dette vil som en ekstra bonus også betyde mindre støj, og røg i havn.

 

Hoveddata
Længde87,60 meter
Bredde20,00 meter
Generatorer:Yanmar
PM motorer:Brunvoll
Propellanlegg:Brunvoll
Sidethrustere:Brunvoll
Wincher: Evotec
Kraner:SeaQuest
Elektriske fiskepumper:SeaQuest
Fiskehåndtering:C-Flow
RSW:Johnson Control
VærftZamakona
Design:Salt Ship Design