Færøerne: Makrelfiskeriet er i fortsat god gænge

  • Post category:Fiskeri

Bestanden af makrel er faldet, men ligger stadigvæk over referenceniveau. Bestanden er overfisket på nuværende tidspunkt, og flere fiskeri har derfor mistet MSC-certificeringen. Men kvoten er fastsat til 155.804 tons, svarende til 19.60 procent af de 794.920 tons TAC, som kyststaterne havde aftalt på deres møde i London, sidste år den 27. oktober 2021.

Fortsæt med at læseFærøerne: Makrelfiskeriet er i fortsat god gænge

Færøerne: Fiskefabrikkerne Pelagos, Vardin Pelagic og Faroe Pelagic modtager pæne fangster af makrel

  • Post category:Fiskeri

De tre store færøske fiskeindustrier i Fuglefjord, Tvøroyri og Kollefjord har fortsat pænt besøg af den færøske makrel-flåde, der har sæson med den hurtigtssvømmende stimefisk, der også kaldes Nordatlantens guld.…

Fortsæt med at læseFærøerne: Fiskefabrikkerne Pelagos, Vardin Pelagic og Faroe Pelagic modtager pæne fangster af makrel