Trawl: T90 Excluder adskiller pelagiske fangster

  • Post category:Fiskeri

Det danske vodbinderfirma Cosmos Trawl, der er en del af den islandske Hampiðjan Group, har designet og udviklet en helt ny selektiv trawl-enhed, der ser meget lovende ud. Trawlet er udviklet og designet i samarbejde med Nordsøtrawl, Cosmos Trawls værksted i Thyborøn. Ti af disse trawl er allerede blevet udleveret til danske, norske og svenske fiskefartøjer, og nu venter virksomheden på, at de danske og norske myndigheder godkender trawlet til almindeligt trawlfiskeri.

Fortsæt med at læseTrawl: T90 Excluder adskiller pelagiske fangster

Cosmos Trawl bygger ny trawlterminal på Etape 3 på Skagen havn.

Cosmos Trawl A/S hvis historie i Skagen, går helt tilbage til 1879, har fra 1. marts 2022 lejet sig ind på 8.000 m2 på etape 3 – den nye havneudvidelse. 
Her vil Cosmos Trawl opføre et nyt vodbinderi på 4400m2 samt kontorfaciliteter på 250 m2 og forventningen er, at man vil kunne flytte ind inden udgangen af 2022.

Fortsæt med at læseCosmos Trawl bygger ny trawlterminal på Etape 3 på Skagen havn.

Fiskene flyttes hurtigere ned i fangstposen med Hampidjan’s nye trawl

»Jeg er meget tilfreds med det nye trawl til blåhvilling og min fornemmelse er, at den fisker langt bedre end andre redskaber, jeg har prøvet,« siger skipper Albert Sveinsson på Brims pelagiske fartøj »Vikingur« og forklarer videre, at hovedårsagen er måden trawlet er designet på, så fiskene når hurtigere igennem.

Fortsæt med at læseFiskene flyttes hurtigere ned i fangstposen med Hampidjan’s nye trawl

Hvad ville de »grønne miljøforkæmpere« gøre uden fiske-trawlerne

  • Post category:Miljø

Hvis man spørger fiskeskipper Mikkel Hansen med kutteren SG 115 »Cecillie Mathilde« fra Bagenkop, så ville havbunden i de indre danske farvande være endnu mere forurenet med plastik og skrald fra byerne, der med udledningerne sender plastik og øldåser samt andet affald ud i vores kystnære farvande.

Fortsæt med at læseHvad ville de »grønne miljøforkæmpere« gøre uden fiske-trawlerne