Forskrift om endring i forskrift om fiske etter reker – stenging av områder i fiskevernsonen ved Sva

  • Post category:Nyheder

Melding fra fiskeridirektøren J-196-2010 Forskrift om endring i forskrift om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann. Erstatter: J-94-2010 Gyldig fra: 14. 09. 2010 Bergen, 14. 09. 2010 Fiskeridirektøren har den 14. september 2010 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt: I I Fiskeridirektørens forskrift av 20. september 2000 om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann, gjøres følgende endring: § 3 (ny) skal lyde: Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Isfjorden øst for en rett linje mellom følgende posisjoner: 1. Nord 78 grader 06,7 minutter. Øst 14 grader 20 minutter. 2. Nord 78 grader 18,5 minutter. Øst 14 grader 20 minutter. Gjeldende § 3 blir ny § 4. II Denne forskriften trer i kraft straks. Forskriften lyder etter dette: Forskrift om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, Svalbards territorialfarvann og indre farvann. Fiskeridirektøren har den 20. september 2000 i medhold av lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, fastsatt følgende forskrift: § 1 Det er forbudt å fiske etter reker med trål i området rundt Kvitøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 1. Nord 77 grader 53 minutter. Øst 29 grader 11 minutter. 2. Nord 79 grader 30 minutter. Øst 26 grader 14 minutter. 3. Nord 80 grader 58 minutter. Øst 28 grader 29 minutter. 4. Nord 80 grader 58 minutter. Øst 33 grader 00 minutter. 5. Nord 78 grader 47 minutter. Øst 35 grader 00 minutter. Herfra til posisjon 1. § 2 Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Hopendjupet avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 1. Nord 75 grader 00 minutter. Øst 28 grader 00 minutter. 2. Nord 76 grader 53 minutter. Øst 29 grader 00 minutter. 3. Nord 76 grader 20 minutter. Øst 37 grader 00 minutter. 4. Nord 74 grader 40 minutter. Øst 31 grader 20 minutter. herfra videre til posisjon 1. § 3 Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Isfjorden øst for en rett linje mellom følgende posisjoner: 1. Nord 78 grader 06,7 minutter. Øst 14 grader 20 minutter. 2. Nord 78 grader 18,5 minutter. Øst 14 grader 20 minutter. § 4 Denne forskrift trer i kraft straks. HJ/EW Kategoriene Nord for 62 annet

Fortsæt med at læseForskrift om endring i forskrift om fiske etter reker – stenging av områder i fiskevernsonen ved Sva

Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad-stenging av områder i sonen v Svalbard

Melding fra fiskeridirektøren J-183-2010 Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard. Erstatter: J-224-2009 Gyldig fra: 03. 09. 2010 Bergen, 03. 09. 2010 Fiskeridirektøren har den 3. september 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt: § 1 Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Spitsbergenbanken, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 1. Nord 75 grader 00 minutter. Øst 19 grader 45 minutter. 2. Nord 75 grader 54 minutter. Øst 18 grader 38 minutter. 3. Nord 75 grader 45 minutter. Øst 20 grader 30 minutter. 4. Nord 75 grader 10 minutter. Øst 21 grader 15 minutter. 5. Nord 75 grader 00 minutter. Øst 20 grader 15 minutter herfra videre til posisjon 1. § 2 Denne forskrift trer i kraft straks. HJ/EW Kategoriene Nord for 62 bunnfisk

Fortsæt med at læseForskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad-stenging av områder i sonen v Svalbard