Dansk værft vinder udbud om miljøskibe

  • Post category:Nyheder

Det har været et uskønt forløb med udbuddet om ombygning af Miljøstyrelsens to miljøskibe. Der har været gennemført hele tre udbud om miljøskibene i 2018, 2019 og 2020. I det første udbud i 2018 havde det endelige tilbud en væsentlig højere pris end den daværende udmeldte ombygningsramme, og Miljøstyrelsen måtte annullere udbuddet. Ved genudbuddet i 2019 var der ved en fejl stillet uhensigtsmæssigt høje krav til garantistillelse, som Kammeradvokaten tog det fulde ansvar for.

Fortsæt med at læseDansk værft vinder udbud om miljøskibe