Bierhvervs-fiskerne krydser klinger med fritids-fiskerne

  • Post category:Fiskeri

Trængslen tager til i de indre danske sunde, fjorde og bælter, hvor stadigt flere og flere fritidsfiskere, når de når pensionsalderen, får sig en lille båd og nogle garn samt ruser, så man kan supplere pensionen med lidt frisk fanget fisk og en lille ekstraindtægt oveni - selvom det sidste ikke er lovligt, så praktiseres det i vid udstrækning.

Fortsæt med at læseBierhvervs-fiskerne krydser klinger med fritids-fiskerne

Ændring af reglerne for bierhvervsfiskere

Fiskeriloven er ændret pr. 1. juli 2021. Det betyder, at der nu stilles et landingskrav for alle bierhvervsfiskere. Hvis man ønsker at opretholde sin registrering som bierhvervsfisker, er der nu krav om, at man skal have udført fiskeri med en landingsværdi på mindst 5.000 kr. i det forudgående kalenderår. Kravet til landinger udgør dog 2.000 kr. for personer, der har nået folkepensionsalderen.

Fortsæt med at læseÆndring af reglerne for bierhvervsfiskere

Bi-erhvervsfisker anmoder rutineret embedsmand om log-bogs-fritagelse

Det er bi-erhvervsfisker Søren Nordshøj fra Helsingør, der som en retskaffen skatteborger samt fisker, af et godt hjerte og med et vågent øje for forenklingens kunst udi den ellers i forvejen så byrdebelastede paragraf-styrelse, Fiskeristyrelsen, giver direktøren for Fiskeristyrelsen Nanna Møller gode råd med på vejen.

Fortsæt med at læseBi-erhvervsfisker anmoder rutineret embedsmand om log-bogs-fritagelse