Færøerne: Ultimo august 2023 forsvandt undtagelses-kravet om landing af makrel i udenlandsk havn

  • Post category:Nyheder

Dennis Holm andsstýrismaður, har besluttet ikke at forlænge undtagelsen, som giver færøske skibe mulighed for at lande al makrel i udlandet. Det blev foretaget gennem én ændring i meddelelse nr. 170 af 30. december 2019, vedr. landing på Færøerne.

Fortsæt med at læseFærøerne: Ultimo august 2023 forsvandt undtagelses-kravet om landing af makrel i udenlandsk havn

Færøerne: Makrelfiskeriet er i fortsat god gænge

  • Post category:Fiskeri

Bestanden af makrel er faldet, men ligger stadigvæk over referenceniveau. Bestanden er overfisket på nuværende tidspunkt, og flere fiskeri har derfor mistet MSC-certificeringen. Men kvoten er fastsat til 155.804 tons, svarende til 19.60 procent af de 794.920 tons TAC, som kyststaterne havde aftalt på deres møde i London, sidste år den 27. oktober 2021.

Fortsæt med at læseFærøerne: Makrelfiskeriet er i fortsat god gænge