Forhøjelse af MAF-rationen for torsk i Nordsøen og Skagerrak

Straksregulering nr. 47 - 2023 om forhøjelse af MAF-rationen for torsk i Nordsøen og Skagerrak - Idet det skønnes, at de til MAF-rationsfiskeri afsatte mængder af torsk i Nordsøen (2A3AX4) og Skagerrak (3an) ikke kan opfiskes med de nuværende rationsmængder, forhøjes de fastsatte MAF-rationer jf. reguleringsbekendtgørelsens § 102.

Fortsæt med at læseForhøjelse af MAF-rationen for torsk i Nordsøen og Skagerrak

Mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra kvote-året 2024/2025 til kvote-året 2023/2024 for brisling i Nordsøen og Skagerrak og Kattegat

Meddelelse om straksregulering nr. 40 - 2023 om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra kvote-året 2024/2025 til kvote-året 2023/2024 for brisling i Nordsøen (2AC4-C) og Skagerrak og Kattegat (03A)

Fortsæt med at læseMulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra kvote-året 2024/2025 til kvote-året 2023/2024 for brisling i Nordsøen og Skagerrak og Kattegat