Så kom Udvalget for Kystnært Fiskeri endeligt i arbejdstøjet

Udvalget under Danmarks fiskeriforening har konstitueret sig med 9 medlemmer. 3 repræsentanter fra DFPO bestyrelsen og 6 kystfiskere udpeget geografisk dækkende af DFPO og udvalges første møde er berammet til sidst i November. Det vil i bekræftende fald så være første gang formanden Per Skødt Hansen sætter sig for bordenden i Udvalget for det kystnære fiskeri under DFPO.

Fortsæt med at læse

Miskreditering af rejefiskeriet i Skagerrak

Dønningerne efter den svenske WWF rødlistning af nordhavsrejer i foråret, hvor den negative anbefaling blev begrundet med, at svenske rejebåde smider små rejer overbord, for at High Grade fangsten. Sammen med en forklaring om, at bestanden af nordhavsrejerne både var usikker og overfisket, har nu fået en dansk reaktion.

Fortsæt med at læse

Mindsteprisordning tilbydes nu af DFPO

Danske Fiskeres Producentorganisation (DFPO) tager nu selv initiativ til at opkøbe fisk, der ikke kan sælges på auktionerne til en anstændig pris man kan leve af. Ordningen er i første omgang tænkt som en hjælp til rødspættefiskeriet, der i efteråret oplevede de største udtag af fisk.

Fortsæt med at læse