Videreuddannelse og støtte


Jeg er en af dem der som 34 årig har valgt at sælge mit fartøj til puljefiskeri , og ønsker derfra at bygge videre på min maritime uddannelse , ( fiskeskipper af 3de grad ) .
Mit ønske er at gå videre i handelsflåden , jeg har flere steder læst at dit ønske er at de fiskere der går ud af fiskeriet gerne uddanner sig videre , og det er vi flere
der gerne vil .
Men da i lavede aftalen om ny regulering af dansk fiskeri vedtog i også at nogle må forlade erhvervet, der glemte i, at en del af dem der ønsker at komme videre i
livet har kone , hus og børn , der fulgte kun en narresut med der hedder S.U. og den er bestemt ikke relevant for forpligtiget mennesker .

Det var særdeles ønskeligt at i hurtigst muligt fandt en løsning på dette problem , eksempelvis noget der svarede til fuld dagpenge , vi taler om sølle 42 ugers
uddannelse , til en 1ste grad fiskeskipper og sætteskippereksamen så er man på banen igen og tjener samfundet på ny ???

Med Venlig Hilsen

Lars Klich Andersen
Klintholm Havn

Kære Lars Klich Andersen,

Tak for din mail af 17. juni 2006 om videreuddannelse og støtte, som jeg har modtaget fra ”Fiskerforum”.

Jeg synes, at det er en rigtig god idé, at du vil bruge den viden, du har opnået indenfor fiskerierhvervet til at videreuddanne dig indenfor det maritime uddannelsessystem med henblik på ansættelse i handelsflåden.

Jeg forstår godt, at det kan være svært for jer som en familie, der har haft fast indkomst fra fiskeriet at indstille jer på, at du i en periode igen skal være under uddannelse. Til gengæld tror jeg, at det vil give dig mulighed for en bedre indtjening efter uddannelsen.

De maritime uddannelser hører under rammerne for Statens Uddannelsesstøtte, ligesom det øvrige uddannelsessystem i Danmark. Derfor må jeg desværre sige, at de almindelige regler normalt ikke åbner for støtte ud over studiestøtte.

Jeg har dog fra Søfartsstyrelsen fået oplyst, at der er visse muligheder for at voksne, som ønsker at videreuddanne sig inden for det maritime uddannelsessystem, kan komme ind under SVU-reglerne på særligt udvalgte uddannelser, og dermed opnå dagpenge under uddannelsen.

Jeg vil derfor anbefale dig, at du tager kontakt til Skagen Skipperskole eller Marstal Navigationsskole, der kan oplyse nærmere om kravene til de enkelte uddannelser, samt reglerne for uddannelsesstøtte (SU og SVU).

Med venlig hilsen – Hans Chr. Schmidt

Skriv et svar