Vestergaard Marine Service sætter turbo på kvalitet

Vestergaard Marine Service sætter turbo på kvalitet

Den maritime servicevirksomhed styrker kvalitetsarbejdet med en ISO-certificering og øget intern fokus på den gode stil
Kvalitet er et vidt begreb, men det er faktisk muligt at koge det ned til en meget letforståelig ligning: At give kunderne det, der er aftalt, til den pris, der er aftalt.

Hos Vestergaard Marine Service A/S i Frederikshavn går man ydermere gerne den ekstra meter, der gør, at kunderne ikke bare er tilfredse, men yderst tilfredse. Det er en del af den virksomhedsfilosofi, der ligger bag et langvarigt, intenst kvalitetsarbejde, som nu har ført til, at Vestergaard Marine Service er blevet ISO 9001-certificeret. For certificeringen stod Uffe Pilgaard, der er auditor ved Det Norske Veritas, DNV.

– Det handler helt grundlæggende om tillid. Kunderne skal have tillid til, at virksomheden lever op til indgåede aftaler, og vores opgave er at sikre, at virksomheden lever op til de krav, der er indeholdt i den valgte standard for kvalitetsstyring – i dette tilfælde ISO 9001-2008. Og så kigger vi naturligvis også på alt det andet, der samlet set understøtter dén proces, siger Uffe Pilgaard.

Kun få justeringer
Han understreger, at der ikke var langt til målet for Vestergaard Marine Services vedkommende. Igennem de seneste år har indsatsen med at udvikle kvalitetsarbejdet såvel internt som eksternt været i fokus hos Vestergaard Marine Service, der siden etableringen i 2001 har været i kontinuerlig vækst og i dag har 135 ansatte.

– Arbejdet med kvalitetsstyring var allerede godt implementeret i virksomheden, så der var ikke meget, der skulle justeres efter efterprøvningen, audit. Man har for eksempel været meget flittige til at sende medarbejdere på forskellige interne kurser, og her manglede der rent formelt en registrering af dén kompetenceudvikling, som kurserne har medført, siger Uffe Pilgaard.

Han oplevede medarbejderne hos Vestergaard Marine Service som både motiverede og engagerede. Og det er også her, han vurderer, at det formaliserede kvalitetsarbejde har den største effekt.

– Der er ingen tvivl om, at processen internt har skabt et øget fokus på dén systematik og ensartethed, der ligger til grund for kvalitetsbegrebet. Og det er alfa og omega i arbejdet med kvalitetsudvikling: At alle i virksomheden kan efterleve ledelsens målsætninger. Nu gælder det om at opretholde det høje niveau og måske yderligere øge indsatsen på områder som arbejdsmiljø og sikkerhed, siger Uffe Pilgaard.

God intern proces
– ISO-certificeringen betyder meget for os. I vores branche – og ikke mindst indenfor offshorebranchen – stilles der høje krav til såvel kvalitet som sikkerhed, og her er dokumentationen vigtig. Certificeringen er et håndgribeligt bevis på, at vi har orden i sagerne, siger adm. direktør for Vestergaard Marine Service, Morten Vestergaard.

Som et led i processen har medarbejderne i foråret været på en række kvalitetskurser, som har været medvirkende til at afdække nogle af de nøgleord, der gælder for netop Vestergaard Marine Service. Det har udmøntet sig i en lille bog med titlen ”Go’ VMS-stil”, som udleveres til alle ansatte.

– Jeg er især glad for, at bogen er et resultat af de input, der er kommet fra medarbejderne selv i forbindelse med vores daglige arbejde og de kvalitetskurser, hvor alle har deltaget aktivt. Udover at indeholde en generel køreplan, der sikrer, at alle opgaver bliver udført på et højt, ensartet kvalitetsmæssigt niveau, rummer bogen også en ny version af De 10 Bud – en række anbefalinger og krav, der er skræddersyet til vores virksomhed. Det er med andre ord vores Bibel – blot i Pixibogsformat. For at det ikke skal blive for kedeligt at læse, har vi allieret os med illustratoren Søren Svendsen, der på fremragende vis og med et stort glimt i øjet har sat tegninger på de enkelte situationer, fortæller Morten Vestergaard.