Værft i Skagen fejrer 100 års jubilæum

Værft i Skagen fejrer 100 års jubilæum

Det er Karstensens Skibsværft A/S der runder de hundrede år som en aktiv, ambitiøs samt meget visionær erhvervsvirksomhed i Skagen. Et værft der har haft og stadig har stor lokal samfundsmæssig betydning for byen og området samt ikke mindst for udviklingen af dansk fiskeri og branchen omkring.

Jubilæet bliver fejret med et åbent værft arrangement, lørdag den 9. september mellem klokken 11.00 og 14.30.

Udviklingen indenfor skibsbyggeriet har igennem de sidste ethundrede år, været både markant og foranderlig i den nordjyske havneby. Der er således et kvantespring til forskel fra den spæde start en aprildag i 1917 for Karstensen & Henriksens Skibsbyggeri i Skagen, der startede ud med en ydmyg kassebeholdning på 500,- kroner og en omsætning de første tre uger på 131,05 kroner og til i dag, hvor Karstensens Skibsværft A/S omsætter for over en milliard kroner.

Fra 1917 til slut firserne var værftet i Skagen et privatejet familieforetagende, noget der blev ændret til et aktieselskab, da tredje generation med skibsingeniør Knud Degn Karstensen købte værftet af faderen Niels Degn karstensen. Næste skridt i denne udvikling, var i 2003 da fem af værftets ledende medarbejdere overtog 35 % af aktierne.

Karstensens Skibsværft ejes således i dag af skibsingeniørerne Knud Degn Karstensen, Tage Rishøj og Kent Damgaard, produktionscheferne Benny Haugaard Kristensen og Claus Hansen samt økonomichef Kim Lund Jensen.

Fjerde generation af Karstensen-familien har også meldt sig på banen, hvor Diddan Rahn Karstensen nu sidder som sekretær for direktionen, der består af Knud Degn Karstensen, Tage Rishøj og Kent Damgaard.

Havnen og Værftet har fulgt hinanden

Byggeriet af Skagen havn, i starten af forrige århundrede, skabte basis for etablering af egentlige skibsværfter. Allerede i 1906 kom brødrene Sofus og Søren Nipper, der var udlært på Bulls Skibsværft i Frederikshavn, til Skagen og startede kutterbyggeri.

På det tidspunkt havde Rasmus Gaihede og Chr. Ovesen længe været i gang med bådebygning i en mindre skala. Ovesen var dog startet med egentligt kutterbyggeri, og i oktober 1916 løb den 25 tons store kutter Magda af stabelen fra hans værft.

Fætrene Marinus Karstensen og Søren Henriksen, som nærmest var vokset op på havnen, kom i en ung alder i lære som skibsbyggere hos henholdsvis Chr. Ovesen og Rasmus Gaihede, og de forstod begge tidligt, at havnen ville medføre en opblomstring for skibsbyggeriet.

I efteråret 1916 annoncerede de to fætre, at de ville anlægge et nyt skibsværft umiddelbart vest for Chr. Ovesens. Ovesen lagde kølen til en ny kutter i februar 1917, men kort efter, nemlig den 1. april, solgte han værftet til Marinus Karstensen og Søren Henriksen. Værftet »Karstensen og Henriksen« var etableret.

Så gik fætrene ellers i gang med krum hals. Parallelt med Brdr. Nippers Værft blev der bygget fiskekuttere i stor stil, og der var ikke langt mellem stabelafløbningerne. Fartøjerne var primært beregnet på fiskeri kystnært, men mange af dem blev også sat ind i det engelske fiskeri, der for alvor tog fart i 1920’erne.

Karstensens Skibsværft og Maskinværksted, som værftet nu hed, købte Nippers Værft den 15. september 1972, hvorefter de to konkurrerende værfter blev lagt sammen.

Udvidelse nødvendig

Der er løbende gennem årene blevet bygget til og moderniseret på værftet og her i jubilæumsåret er man langt fremme med planerne om at etablere en ny tørdok i bunden af Vestre Bassin. Etablering af den nye dok medfører at kun en af beddingerne bliver tilbage, og at en ny kaj anlægges.

Tørdokken, der bliver overdækket, bliver 110 meter lang og 23 meter bred samt 35 meter høj. Dokken bliver en klar miljømæssig gevinst, med en betydelig støjreduktion for omgivelserne, samtidig med man skaber de bedst tænkelige produktionsforhold for medarbejdere og for kunder.

Den eksisterende tørdok forlænges med 15 meter, så den kan tage fartøjer på 150 meter. Vestre havnebassin uddybes, og Nokken på Vestre Tværmole ønskes fjernet for at lette passagen for de store fartøjer, der skal dokkes.

Vækst og Vilje

I 2009 blev Karstensens Skibsværft hædret for sin mangeårige erhvervsmæssige indsats i Skagen, med tildelingen af Vækst og Vilje-prisen overrakt af Frederikshavn Erhvervsråd. Det nordjyske værft, er trods sine hundrede år, stadigt en virksomhed der vækster og udvikler sig positivt. Indenfor en overskuelig fremtid vil værftet ramme nybygning nr. 500. Værftet påpeger selv, at det retfærdigvis skal det siges, at nybygningerne fra det hedengangne Nippers Værft er talt med. Men der er stadig tale om et imponerende stykke industrihistorie, som værftets ledelse, medarbejderne og Skagen by kan være stolte af.

Skagboerne kan altså både tage hatten af og ranke ryggen for en virksomhed, der i dén grad har taget del i Skagens positive udvikling til fælles glæde.

Tag imod indbydelsen om at komme til åbent værft på Karstensens Skibsværft A/S lørdag den 9. september kl. 11R11;14.30 og vær med til at fejre en ægte erhvervssucces på havnekajen i Skagen.

Læs Karstensens jubilæumsskrift om Skibsbyggeri og reparation gennem 100 år her.

FiskerForum.dk